+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Projekt Zavoda za gluhe in naglušne v programu Erasmus+ KA1, mobilnost učencev in osebja v poklicnem izobraževanju se imenuje From hands to head. To pomeni, da s pomočjo rok krepimo tudi naše možgane: tako pri praktičnem usposabljanju kot pri uporabi slovenskega znakovnega jezika. Projekt združuje 14 dijakov, 9 učiteljev ter 4 spremljevalce naše srednje šole različnih poklicnih usmeritev.  Partnerji v projektu so izkušeni, gre za organizacije, ki se ukvarjajo z gluhimi, dve šoli in ena privatna organizacija. Za dijake pripravljamo tri štirinajstdnevne tokove mobilnosti, dve v Makedonijo ter eno v Nemčijo. Vsi dijaki imajo posebne potrebe, so gluhi ali naglušni, dijaki z govorno- jezikovno motnjo ali avtizmom. Zanje je izkušnja mobilnosti v tujini neprecenljiva izkušnja, v varovanem okolju si lahko pridobijo nove izkušnje ter rastejo poklicno in osebnostno. Dijake na mobilnostih spremljajo spremljevalci, eden izmed njih je gluhi učitelj, ki je za dijake velik vzor. Za učitelje pripravljamo mobilnost na Finsko, v srednjo poklicno šolo, ki izobražuje asistente za gluhe. Prenos dobre prakse finskega poklicnega izobraževanja je v Sloveniji zelo pogosto, a tudi uspešno. Štirje učitelji pa se bodo preizkusili v izzivu poučevanja na sorodni šoli v Makedoniji. Cilji projekta so poklicna rast vseh udeležencev, zagotavljanje delovne prakse v tujini, izziv poučevanja v tujini ter prenos dobre prakse s področja posebnih potreb v slovenski prostor. Hkrati naslavljamo tudi prioriteto programa Erasmus + – zmanjševanje osipništva, ki je na področju posebnih potreb veliko. Pričakujemo velik učinek na same udeležence, njihovo poklicno in osebnostno rast kot tudi na našo organizacijo, ki bo pridobila nova partnerstva in znanja. Priprava za udeležence bo potekala v znakovnem jeziku, tako pri nas kot v partnerski organizaciji ter tudi ob pomoči novih jezikovnih orodij programa Erasmus+. Diseminacija bo potekala na več ravneh, poleg ustaljenih člankov, predavanj in udeležb na konferenci, kjer predstavljamo projekt, načrtujemo tudi diseminacijo projekta  s pomočjo spletne učilnice Moodle. Projekt bo trajal dve leti.

Ljubljana school for the deaf prepares a project named From hands to head under Erasmus + programme, action KA1, mobility for learners and staff in vocational education. We named our project From hands to head  because we work with hands and all activities are transferred to our brains and also hands are really important for deaf because of sign language use. Project involves 14 learners, 9 vocational teachers, 4 accompanied teachers from different vocational settings. All partners are really experienced at the field of special needs, we included two vocational schools. Partners are from Germany, FR Macedonia and Finland. All ouer students involved in a project and two teachers have special needs: they are deaf or hard of hearing, learners with speech and language difficulties or learners with autism. Our students will be accompanied by their teachers, one of them is deaf and really great role model for our students. For teachers we are preparing mobility to Finland to a school which teaches language assistants for deaf. We would like to transfer their system to our school. Transfer of inovation from Finland is well known in Slovenia. Our project covers following aims and objectives: vocational in personal growth of all participants, vocational setttings for learenrs abroad, challenge of teaching in foregin country and transfer of good ideas to our country. Also our goal is one of main goals of Erasmus +: have a smaller number of early school leaving. This is rally important topic in special education like ours. We believe that all participants and or organization will gain a lot form our From hands to head project. We are also planning broad dissemination with a new tool Moodle and open access to all our materials on the web platform Moodle. The prject duration will be two years.

Dostopnost