+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

TRAJANJE PROJEKTA: 1.7.2015 – 30. 6. 2017

PROJECT DURATION: 1.7.2015 – 30. 6. 2017

OPIS PROJEKTA:

Erasmus+ projekt From Hands to Head 2015 je projekt mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Pripravlja ga Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Vključuje tri tipe mobilnosti: mobilnost dijakov s posebnimi potrebami v Makedonijo in Litvo, usposabljanje na delovnem mestu za gluhe učitelje v Turčiji  za področje gluhote in Veliki Britaniji za področje avtizma. Tretji tip mobilnosti pa  je poučevanje v tujini. V projekt vključujemo 10 dijakov na tritedenski praksi v Makedoniji, s tolmačem ter tremi spremljevalci, 4 dijake na praksi v Litvi, s tolmačem ter spremljevalcem, mobilnost štirih gluhih učiteljev v Turčijo, spremljal jih bo en tolmač. V Makedoniji bodo poučevali 4 učitelji, v Veliki Britaniji pa se bodo usposabljali prav tako štirje učitelji.  V skladu z evropskim razvojnim načrtom predvidevamo natančno spremljanje in organizacijo vseh mobilnosti z sprotno in končno evalvacijo in diseminacijo projekta.  Cilji projekta so: strokovna rast na področju gluhote in avtizma, saj teh znanj v Sloveniji ne moremo pridobiti, izboljševanje projektnega managementa, vključevanje novih partnerskih organizacij in novih strokovnih delavcev v projekt., omogočanje izvajanja prakse za dijake v tujih organizacijah, poklicna rast dijakov, nova znanja v poklicnem izobraževanju, nova jezikovna znanja za dijake in učitelje. Projekt načrtuje uporabo ECVET sistema za dijake ter Europassa za vse udeležence. Projekt odlikuje tudi to, da je kar 18 udeležencev s posebnimi potrebami, od tega 4 učitelji, ki so gluhi. Zato smo v projektu predvideli tudi izredne stroške, to so stroški tolmačenja, zato da lahko gluhi enakopravno spremljajo delo v projektu.

Predvidevamo široko diseminacjo, ki jo začenjamo z izdelavo spletne strani projekta, logotipom, sprotnimi objavami na spletni strani in Facebook strani ter predavanji, članki ter udeležbo na konferencah.

Cilj letošnjega projekta je še dvigniti raven aktivnosti naših zaposlenih in dijakov v projektu, z namenom, da bi vsi prispevali svoja nova znanja tudi v fazi diseminacije. Projekt bo trajal od junija 2015 do junija 2017.

PROJECT DESCRIPTION:

Erasmus+ project From Hands to Head 2015 is a mobility project in vocational education. It is prepared by Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana/Ljubljana School for the Deaf. It includes three types of mobility: VET traineeship for special needs students, teaching activities and job shadowing activities. The partner organizations are from Turkay, Litvania, United Kingdom, Macedonia. We are planning VET traineeship to Macedonia for 10 students with interpreter and accompanied teachers, 4 students for VET traineeschip to Lithuania, also with interpreter and accompanied teachers, 4 deaf teachers to Turkey with interpreter and 4 teachers are going to teaching activities to school for deaf in Macedonia. According to our European development plan we planned deep evaluation, good management of our organizational activities,The main goals of our project are: professional growth at the field of autism and deafness, those skills are hard to obtain in Slovenia, improvement in project management, inviting new partners into a project, to enable VET traineeship for our students, professional and personal growth of our students, new language competences for students and teachers. Project planned a use of ECVET system and Europass for all participants. It is an added value that 18 students and teachers with special needs were included in this year project. The additional costs in our project are expenses for interpreting into sign language.

We are planing to disseminate our project form the beginning with our web page, logo, Facebook page, articles, presentations and conference attendance.

The goal of this project is to raise our management to even higher level and to include all our participants to dissemination activities. The project duration is from June 2015 to June 2017.

Dostopnost