+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2020/2021

 

DOM FRANA GRMA

 

Dom nosi ime po Franu Grmu, učitelju, dolgoletnem ravnatelju in očetu slovenske praktične fonetike.

Namenjen je otrokom in mladostnikom iz bolj oddaljenih krajev in tistim, ki doma nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za šolsko delo, ki ga zahteva vzgojno izobraževalni proces v naši osnovni in srednji šoli.

Na začetku šolskega leta je v dom vključenih 71 mladostnikov. V domu v ZGNL je 43 otrok, v DD Vič 26 in v stanovanju 2 (4) mladostniki. Delo poteka v  petih vzgojnih skupinah v ZGNL, tri vzgojne skupine pa gostujejo v dijaškem domu Vič.

 

VZGOJITELJI  V DOMU

 

Ime in priimek Skupina Število otrok
1. vzgojna skupina

Dea Černe

Tess Kovačevič

12
2. vzgojna skupina

Darij Bodlaj

Patricija Sirk

7
3. vzgojna skupina

Nives Gliha Lazanski

Mirzana Vršajević

7
4. vzgojna skupina

Teodora Golob

Andreja Modrijančič

9 (11)
5. vzgojna skupiina

Ines Klavžar

Edvard Sikošek

Boža Zagoričnik

6
6. vzgojna skupina DD Vič

Veronika Gaber Korbar

Petra Cotman

8
7. vzgojna skupina DD Vič

Katja Tavčar Lavrenčak

Maks Marion

9
8. vzgojna skupina DD Vič

Katja Smodiš

Mateja Janet

9

 

 

V domu Frana Grma sta dva nočna vzgojitelja, v vzgojni skupini nad delavnicami en nočni vzgojitelj in v DD Vič en nočni vzgojitelj.

Marko Bregar je vzgojitelj v 2. in 3. skupini.

 

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

 

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar psihologinja
Marjetka Mrak psihologinja
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja
Nina Janžekovič šolska knjižnica

 

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik

DEJAVNOSTI

 

Veliko časa in pozornosti posvetimo pripravam za delo v šoli, domačim nalogam in učenju. Poudarek namenjamo posamezniku in njegovim posebnostim: skupaj z otrokovimi starši gradimo in usmerjamo njegovo pot v svet odraslih na način, ki je najprimernejši za posameznega otroka in njegove sposobnosti.

Otrokom in mladostnikom nudimo različne interesne dejavnosti, ki jih vodijo vzgojiteji in so namenjene vsem ali le posamezni vzgojni skupini.

Pogosto obiščemo različne športne, kulturne in zabavne prireditve, ob praznikih okrasimo stanovanja, praznujemo rojstne dneve posameznikov, kuhamo večerje, pečemo sladice, organiziramo različne družabne igre in plese, piknike in izlete po bližnji okolici, ob koncu šolskega leta pa se skupaj odpeljemo še na celodnevni zaključni izlet.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V DOMU

 

Interesna dejavnost Izvajalec
Petje in igranje ukelele Tess Kovačevič
Urejanje vrtnih gredic Teodora Golob
Ustvarjalne delavnice (polstenje) Zlatka Trbežnik
Delavnice za sproščanje jeze Patricija Sirk
Domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Družabne igre Katja Smodiš
Ustvarjajmo skupaj Ines Klavžar
Športne aktivnosti v telovadnici Edo Sikošek, Ines Klavžar
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovečina Katja Tavčar Lavrenčak
Ekipni športi Katja Smodiš
Špornte aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Organizirane družabne igre v DD Vič Vzgojitelji

VZGOJNE SKUPINE ZA OTROKE Z AVTISTIČNO MOTNJO

 

Število otrok z avtističnimi motnjami v domu se povečuje, zato smo oblikovali tri vzgojne skupine. V vsaki skupini sta 2 matična vzgojitelja. Zaradi nujne sočasnosti dveh vzgojiteljev v kriznih trenutkih, je v obeh skupinah prisoten še en vzgojitelj in v deležu tudi spremljevalka za otroke z AM.  Vzgojni načrt temelji na strategijah dela z otroki z AM, ki vključuje tudi samostojno pripravljanje večerij, razvijanje spretnosti in skrb za samostojno življenje.

 

DOMSKA SKUPNOST

 

V domski skupnosti gojenci uresničujejo svoje zamisli in razpravljajo o svojih željah in težavah. Zaželeno je, da v domski skupnosti sodelujejo vsi učenci in dijaki. Mentorica domske skupnosti je Teodora Golob.

Dostopnost