+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2020/2021

 

Ponujamo naslednje vrste pomoči in podpore:

  • izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke z odločbo,
  • svetovanje tima strokovnjakov za otroke z odločbo,
  • predavanja in predstavitve,
  • hospitacije,
  • tematske konference,
  • seminarje za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce.

IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI

Dodatno strokovno pomoč organiziramo za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v redne vrtce, osnovne in srednje šole po večjem delu Slovenije in imajo v odločbi o usmerjanju dodeljene ure dodatne surdopedagoške ali logopedske strokovne pomoči.

Postopek:

  • Matična šola oziroma vrtec po prejemu odločbe oziroma zapisnika ambulante za zgodnjo obravnavo pisno zaprosi ZGNL za izvajanje dodatne strokovne pomoči.
  • ZGNL pošlje na šolo oziroma v vrtec pogodbo o izvajanju dodatne strokovne pomoči in otroku dodeli strokovnega delavca – logopeda/surdopedagoga.

SURDOPEDAGOGI – LOGOPEDI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Dodatno surdopedagoško in logopedsko strokovno pomoč na osnovi ustrezne odločbe o usmeritvi izvajamo na terenu v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po vsej Sloveniji.

Izvajalci so:

Helena Bartol Rus
Alena Džafić Dedić
Irena Fifolt
Mira Fon
Neža Grapulin Drašković
Kristina Hosta
Mojca Hrovat
Gordana Ilievska
Sonja Iljaš
Ana Klinc
Nadja Koštomaj
Andreja Lončarič
Renata Medle
Olga Oblak
Mateja Ovčar
Loreta Palčnik
Alenka Peteh
Branka Podboj
Klara Radoš
Maja Raduha
Tina Rus
Mangala Serčič – odsotna
Nadja Šturbej
Andreja Trtnik Herlec
Katja Ugarčić – odsotna
Dora Vodopivec
Benjamin Vogrič
Saša Voler

 Dopolnjevanje – dodatna strokovna pomoč:

Lidija Kornhauzer Robič
Jasna Kovačič Pirc
Simona Zupan Šmigič

Dostopnost