+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Smart Child + (Bistra glavica +) je projekt v programu Erasmus + , ključni ukrep 2 strateškega partnerstva med zgolj šolami. Štiri partnerske organizacije iz Slovenije, Češke  in Italije pripravljajo izmenjavo dobrih praks v triletnem projektu. Koordinator projekta je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ki sodeluje z enoto vrtca, Vrtec Galjevica iz Ljubljane, Vrtec Andilek iz Prage in vrtec Al. Gatto iz Salerna. Vse organizacije so zelo izkušene pri prijavi in vodenju projektov in so že sodelovale vsaj v enem projektu Erasmus+, večina pa v več kot štirih. Partnerstvo izkušenih organizacij nam omogoča pripravo programa za krepitev otrokovih potencialov v predšolski dobi, s čimer naslavljamo dve ključni nalogi, to sta izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje in krepitev učiteljskih poklicev. Izhajamo iz problema vse Evrope, da potenciali naših otrok niso dovolj izkoriščeni. Če slediti ciljem Evrope 2020 za trajno rast, moramo začeti pri najmlajših. Vsaka izmed partnerskih organizacij je izreden strokovnjak na enem od področij, zato s pomočjo mednarodnega partnerstva nadgrajujemo področja v enoten program s priporočili strokovnim delavcem in politikam, kaj lahko naredimo za optimalni razvoj otroka. V projektu smo predvideli 4 aktivnosti usposabljanja, učenja in poučevanja in v program vključili pomembne teme za strokovni razvoj delavcev. Na srečanjih bomo izmenjali primere dobrih praks, s pomočjo dveh zunanjih ekspertov, dr. Ranka Rajovića iz Srbije in Andreje Semolič iz Slovenije pa bomo dodali potrebno teorijo, vodila pa bosta tudi delavnice. Ostala področja pokrivajo partnerske organizacije same. Na štirih mednarodnih projektnih sestankih bomo nadgrajevali natančno pripravljeno vodenje projekta, nadzirali kakovost v projektu in evalvirali dogodke . Velik pomen ima diseminacija, pripravili smo načrt ter vanj vključili tudi evropske mreže, s pomočjo katerih bomo projekt zelo široko diseminirali. Vse partnerske organizacije bodo projekt diseminirale tudi v drugih svojih projektih. Tako bodo lahko tudi zunaj meja treh držav spoznali naš program celostnega razvoja otroka, gradiva, ki jih bomo pripravili v spletni učilnici Moodle ter naše projektno vodenje. Projekt se začne 1.9. 2016 ter se zaključi po treh letih z zaključno konferenco v Ljubljani.

Smart Child + is an Erasmus+, KA2 project which includes schools only. Four partner?s organizations ffom Slovenia, Czech republic and Italy  are preparing an exchange of good practice in their three year project. The coordinator is Zavod za gluhe in naglušne Ljubljna/Ljubljana School for the Deaf with the kindergarten unit, Kindergarten Galjevica from Ljubljana, kindergarten Andilek from Prague and kindergarten Al. Gatto from Salerno. All organizations are really experienced partner and had participated in one or more Erasmus+ projects. This partnership of experienced partners enables us to prepare a programme to enhance a child potentials in the preschool age. We are adressing two objectives of Erasmus+: one is to work toward better Early childhood education and care and another is to strengthen a teachers knowledge. We are deriving from a problem that the potentials of our children are not used enoughl If we follow the aims and strategies of Europa 2020 for substantial growth we need to enpower Early childhood education and care. In our project we are going to reccomend and prepare guidelines for better use of a child potentials. There are going to be 4 learning, teaching, training activities and the programme will be enriched by dr. ranko Rajovič from Srbia and Andreja Semolič from Slovenia. At our LTTs we are going to discuss and study important topics which will be covered by the skilled partners. At four transnational project meetings we are going to manage project, look at the quality indicators and evaluate the activities. The great importance for us is the dissemination plan which includes networking and connections with European networks already exist. Alll partner’s organizations are going to disseminate the project in their other projects. We are going to share a knowledge about a development of a child, the materials connected with that and our classroom Moddle which is an open source. The project Smart Child + starts on 1.9. 2016 and ends with the final conference after three years.

Dostopnost