+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Projekt Special plus for us Zavod za gluhe in naglušne prijavlja kot prvi projekt v programu Erasmus+. Projekt je namenjen strokovnim delavcem zavoda, ki delajo na področju predšolske in osnovnošolske vzgoje ter splošnih predmetih srednješolske vzgoje. Prav tako so v projekt vključeni sodelavci z zdravstvene enote. Načrtujemo mobilnost 21 udeležencev, sodelovali pa bomo  s petimi partnerji. tremi iz Velike Britanije ter s po enim iz Češke in  Nemčije. Partnerske organizacije so že izbrane, prejeli so že pisma o nameri oziroma potrditev o sodelovanju na tečaju za udeležence.  Partnerski organizaciji iz Velike Britanije, gre za dve šoli, ki sta sorodni naši, sta nam ponudili možnost udeležbe na tečajih , ki jih pripravljajo za njihove zaposlene, dva udeleženca se bosta udeležila tečaja s področja priprave in vodenja evropskih projektov, en pa s področja inovativnega učenja. Druge mobilnosti pa so povezane z opazovanjem dela v organizacijah in prenosa primerov dobrih praks. Teme našega projekta so: področje avtizma, gluhote in govorno-jezikovnih motenj ter prenos najsodobnejših metod in oblik dela v slovenski prostor. Cilji projekta so: prenos dobrih praks, osebnostna in strokovna rast udeležencev, dobra diseminacija in evalvacija projekta, krepitev mednarodnih povezav. Prioriteta letošnjega projekta je tudi vključevanje udeležencev s področja predšolske vzgoje ter tematska prioriteta s tega področja: zgodnja pomoč za otroke z avtizmom in gluhoto – s tem s pridružujemo ciljem programa Erasmus +, ki poudarjajo pomen predšolske vzgoje. Delovni program je pripravljen, prav tako vodenje in priprava udeležencev, v diseminacijo pa bomo poleg drugih rezultatov pripravili tudi spletno učilnico Moodle. Pripravili smo tudi natančen evropski razvojni načrt za naslednjih šest let, ki ga bomo sproti dopolnjevali, v načrtu želimo z določenimi ukrepi še dvigniti ugled naše organizacije v mednarodnem prostoru (smo prejemniki Zlatega jabolka kakovosti ter Evropskega jezikovnega priznanja 2012). Projekt bo trajal dve leti.

Special plus for us is Erasmus+ KA1 mobility project, first for us in Erasmus+. We plann mobilities for our educational staff from a field of pre-school and school education. We also include our staff from our health unit. We plann 21 participants and we are having five partners, three from United Kingdom, one fromCzech Republic and one from Germany. Our partners are reliable, letters of intent have been confirmed and also a programme has been arranged. Two partners organizations from United Kingdom have offered us to join their staff at their courses. Those two schools are our partners from previous projects and have really excelllent education opportunities for children with autism and deaf children. We also plann to send two participants who are also coordinators in our projects to attend a course about project leading. One teacher of math will join a course about innovative learning. The other mobilities in United Kingdom are connected with job shadowing and trensfer of good methods into Slovenian special education. The main objectives of our project are: transfer of educational methods, personal and professional growth, well presented dissei+mination and evaluation of our pdoject  and strenghtening of international cooperation. The priority of our project this year is promoting pre-school education especally early intervention programme for children with autism and deaf children. We are going to follow the main objectives of Erasmus+ where preschool education is one of priorities. Work programmes for different mobility flows have been agreed with partners and also managing of our project and preparation of participants are part of our European development plann. Our plann is to create open platform Moodle and follow phylosophy of Erasmus+ about accessibility of project materials and stress on dissemination. We also prepared a detailed European development plann to reach the goals of our international work. We would like to raise our quality (we are proud of Golden Apple for mobility project and European language label which has been given to us in 2012 for Tiny signers project). Our project duration will be two years.

Dostopnost