+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

TRAJANJE PROJEKTA:

06. 2017 – 31. 05. 2019

OPIS PROJEKTA:

Projekt Special VET 2017 je prvi poklicni projekt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki ga prijavljamo po prejemu Listine kakovosti. Sledimo ciljem in evropskemu razvojnemu načrtu, zapisanim v Listini. V projektu bomo izvedli tri aktivnosti: praktično usposabljanje dijakov v poklicnih zavodih, opazovanje na delovnem mestu ter poučevanje učiteljev.

Projekt je povezan z avtizmom in gluhoto, predvideva sprotno evalvacijo in diseminacijo projekta ter skrbi za zagotavljanje trajnosti projekta tudi po njegovem zaključku po dveh letih.

Dostopnost