+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 TEHNIČNA NAVODILA

Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil Word for Windows; pisava: Arial; velikost pisave: 12) pošiljajte po elektronski pošti (cogito@zgnl.si).

Slikovno in grafično gradivo (preglednice, grafični prikazi, slike) priložite prispevku in v izpisu označite kam sodi. Podnapisi k fotografijam, skicam ipd. naj bodo vključeni v glavno besedilo.

Obseg prispevkov: razprave, analize in prikazi do 15 000 znakov, utrinki iz prakse, ocene in informacije pa do 7000 znakov. Besedila, ki so bila pripravljena kot seminarske, diplomske in druge naloge ali referati, priredite za objavo v reviji, tj. preoblikujte jih v članek. Ocenam knjig in drugih publikacij priložite posnetek naslovnice in navedite natančne biografske podatke o publikaciji (avtor/-ji, založba, leto izida, ISBN, obseg – število strani itn.).

Obsežnejšim prispevkom (razprave, analize) priložite povzetek (do 8 vrstic) v slovenščini in angleščini.

Reference v besedilu naj bodo v obliki: (Brajša, 1993), ob navajanju strani pa (Brajša, 1993: 12).

Opombe v besedilu označite z zaporednimi številkami in jih razvrstite pod besedilom.

Literaturo navajajte na koncu prispevka, npr.:

  • knjiga: Brajša, Pavao (1993) Pedagoška komunikologija. Ljubljana: Glota Nova.
  • članek: Novak, Helena (1997). Projektno učno delo in prenova osnovne šole. V: Vzgoja in izobraževanje, 2, 4-7.
  • prispevek v zborniku: Bečaj, Janez (1996). Doseganje popolne kakovosti – cilj za naslednjo petletko? V: Kakovost preduniverzitetnega izobraževanja, Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • spletne strani: avtorstvo ali vir, leto izida ali objave. Naslov spletne strani ali spletnega dokumenta. [vrsta medija] (Datum posodobitve, če je na voljo) Dostopno na: spletni naslov ali URL [Datum dostopa].

Uredniški odbor samostojno in neodvisno odloča o objavi posameznega prispevka, s tem da upošteva merila za uvrstitev prispevka v revijo. Vse prispevke člani uredniškega odbora preberejo, ocenijo in vsebinsko obravnavajo na sejah.

Tehnična navodila avtorjem v Wordu.

AKTUALNO

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ   Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom "Methods used in education of children with multiple disabilities", v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah....

FB AVT GJM 3R

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, za otroke z avtističnimi motnjami Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, za otroke z govorno jezikovnimi motnjami na OŠ Franceta Bevka Ljubljana IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 3.RAZRED naziv predmet ZVEZEK TAKO LAHKO P3, veliki A4, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 4, LATAJN ZVEZEK...

OŠ NOVE JARŠE 1r

Osnovna šola Nove Jarše podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 RAZRED PERESNICA 2 svinčnika (trdota 2B) lesene barvice zaobljene otroške škarje (POZOR: Učenci levičarji naj imajo škarje za levičarje.) lepilo v stiku radirka šilček (zaprt) Vse potrebščine v peresnici naj bodo podpisane. ZVEZKI 2 VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA 1 MALI...

FB AVT GJM 4r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z enakovrednim izobrazbenim standardom- za otroke z avtističnimi motnjami Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom- za otroke z govornimi jezikovnimi motnjami na OŠ Franceta Bevka Ljubljana IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 4. RAZRED naziv predmet cena D. Jeretina Anžin, S. Hrovat, N. Javh: ZNANKA ALI UGANKA 4, samostojni delovni...

GLOBOKO AVT 2r

Osnovna šola Globoko- podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 2. razred UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – otroci prejmejo v šoli brezplačno  Predmet Gradivo Založba LILI IN BINE 2, založba ROKUS-KLETT, 2018, EAN: 9789612712150 ROKUS Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za...

GLOBOKO AVT 1r

Osnovna šola Globoko podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 RAZRED   UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – otroci prejmejo v šoli brezplačno   Predmet Gradivo Založba     Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja s kodo...

AŠ AVT 2r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami in enakovrednim izobrazbenim standardom - na OŠ Alojzija Šuštarja IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 2. razred Naziv predmet ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 2   ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo, količina: 1   ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, brezčrtni, količina 1   ZVEZEK, mali B5, 40-listni, črtasti z vmesno...

AŠ AVT 1r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami in enakovrednim izobrazbenim standardom - na OŠ Alojzija Šuštarja IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 1.RAZRED naziv predmet M. Grginič: MOJA STAVNICA, učno sredstvo, založba IZOLIT, količina: 1, EAN: 3830024350075, dobavljivo preko www.izolit.si, lahko od druge založbe   ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, s črtalnikom, količina: 2  ...

AŠ GJM 3r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z govorno- jezikovnimi motnjami in enakovrednim izobrazbenim standardom - na OŠ Alojzija Šuštarja IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 3. RAZRED naziv predmet ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 2 Slovenščina ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo, količina: 1 Matematika SVINČNIK, trdota HB, količina: 2 Ostalo...

AŠ GJM 2r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z govorno- jezikovnimi motnjami in enakovrednim izobrazbenim standardom - na OŠ Alojzija Šuštarja IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 2.RAZRED naziv predmet ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 2 ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo, količina: 1 ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost