Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je v okviru izvajanja projekta »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – prenova in dozidava« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pristopil k celoviti prenovi kuhinje, izgradnji prizidave ob zahodni fasadi obstoječega objekta B4, v kateri se bodo uredili jedilnica ter strokovni učilnici, izgradnji dvoetažne prizidave ob južni fasadi obstoječega objekta B5, v kateri se bodo nahajale ambulante in večnamenska dvorana, nadzidavi B3, kjer bodo urejeni prostori uprave in prenovljene učilnice ter ureditvi parkirnih površin na območju kompleksa.

Fotografija Zavoda za gluhe in naglušne, posneta iz zraka.

Cilj projekta je pridobitev novih površin izobraževalnih ustanov, ki bodo sledila cilju izgradnje energetsko visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU. Višina celotnih stroškov projekta je ocenjena na ca 4,1 MIO EUR z DDV. Višina nepovratnih sredstev NOO znaša ca 3,9 MIO EUR.

Logotip projekta Načrt za okrevanje in odpornost. S klikom nanj se odpre povezava do spletne strani projekta.   Logotip projekta Financira Evropska unija - NextGenerationEU. Logotip Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.