+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2020/2021

 

POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU  2020/21

 

DATUM VSEBINA
Od 19. 8. do 21. 8. 2020 Popravni izpiti
Od 25. 8. do 26. 8. 2020 Zaključni izpiti
Od 24. 8. do 3. 9. 2020 Poklican matura
25. 8. 2020 Konferenca in organizacijski sestanek SŠ ob 8.30
26. 8. 2020 Konferenca in organizacijski sestanek DOM ob 8.30
1. 9. 2020 Prvi šolski dan – obvestilo na www.zgnl.si
4. 9. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
Od 8. 9.  do 14. 9. 2020 Predstavitveni sestanki z dijaki in njihovimi starši
Od 15. 9. do 25. 9. 2020 Pridobitev globalne ocene za dijaka, sestanki za pripravo IP za novince
6. 10. 2020 Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke
9. 10. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
13. 10. 2020 Ob 17.00 konferenca SŠ
Od 26. 10 do 30. 10. 2020 JESENSKE POČITNICE
6. 11. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
NOVEMBER 2020 Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CKSG Portorož, CSG Maribor, 8. razred ZGNL, 9. razred ZGNL
17. 11. 2020 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
4. 12. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
14. 12. 2020 Ob 7.30 skupna konferenca doma in SŠ
Od 28. 12. do 31. 12. 2020 NOVOLETNE POČITNICE
15. 1. 2021 Ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 14. 1. 2020, do 12.00/
Od 18. 1. do 22. 1. 2021 Čas za vmesno evalvacijo IP
19. 1. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
5. 2. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
12. 2. 2021 Ob 9.00 in 15.00 INFORMATIVNI DAN
13. 2. 2021 Ob 9.00 INFORMATIVNI DAN
16. 2. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Od 22. 2. do 26. 2. 2021 ZIMSKE POČITNICE
5. 3. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
16. 3. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke
2. 4. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
4. 4. 2021 VELIKONOČNI PONEDELJEK
20. 4. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
April 2021 Lesariada
April 2021 Festival mode in lepote
Od 26. 4. do 30. 4. 2021 PRVOMAJSKE POČITNICE
7. 5. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
18. 5. 2021 Ob 17.00 konferenca SŠ
21. 5. 2021 Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike /vse ocene naj bodo zaključene do 20. 5. 2019, do 14.00/
Od 24. 5. do 28. 5. 2020 Priprave na zaključni izpit in poklicno maturo
4. 6. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
Od 15. 6. do 29. 6. 2021 Čas za končno evalvacijo IP
Med 15. 6. in 22. 6. 2021 Domski izlet (odvisno od vremena)
22. 6. 2021 Ob 14.00 ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 22. 6. 2020, do 14.00/
23. 6. 2021 3. športni dan
24. 6. 2021 Podelitev spričeval in proslava – obvestilo sledi
Do nastopa LD Urejanje dokumentacije, organizacijski sestanki, sestanki strokovnih aktivov, strokovni zbor – obvestilo sledi
Od 28. 6 .2020 do 31. 8. 2021 POLETNE POČITNICE

STIKI S STARŠI, POPOLDANSKE GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

 

Učitelji v srednji šoli imajo govorilne ure enkrat tedensko v dopoldanskem času po razporedu, ki je objavljen na spletni strani srednje šole.

V tem šolskem letu bosta dva roditeljska sestanka za vse oddelke v torek ob 17.30 uri  :

 • oktober 2020 / 3. november 2020
 • marec 2021 / 12. januar 2020

Skupne govorilne ure v popoldanskem času so na tretji delovni torek v mesecu ob 17.30 uri:

–          17. novembra 2020

–          19. januar 2021

–          20. april 2021

V času  popoldanskih govorilnih ur so na razpolago tudi svetovalni delavci in vzgojitelji v domu.

Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani.

 

ZAVAROVANJE DIJAKOV

 

Zaradi izvajanja praktičnega pouka, dela na strojih, je za dijake srednje šole nezgodno zavarovanje obvezno. Za zavarovanje poskrbijo starši sami pri katerikoli zavarovalnici.

Za čas delovne prakse in praktičnega izobraževanja v podjetjih so dijaki dodatno zavarovani, to zavarovanje uredi šola.

 

RAZPOREDITEV ŠOLSKIH UR

 

Pouk se praviloma prične ob 8.00. Izjema so ponedeljki, ko se v srednji šoli pouk prične ob 8.50.

Praktični pouk se začenja ob 7.10, v popoldanskem času pa ob 13.00.

Izjemoma se lahko pričnejo ob 7.10 tudi ure teoretičnih predmetov.

Praktični pouk v delavnicah in ure športne vzgoje potekajo strnjeno, brez krajših odmorov.

V šolo naj dijaki prihajajo največ 15 minut pred začetkom pouka.

 Pouk je organiziran v eni podaljšani izmeni, in sicer:

0. ura 7.10 _ 7.55
1. ura 8.00 _ 8.45
2. ura 8.50 _ 9.35
3. ura 9.40 _ 10.25  
glavni odmor 10.25 _ 10.50
4. ura 10.50 _ 11.35
5. ura 11.40 _ 12.25
6. ura 12.30 _ 13.15
7. ura 13.20 _ 14.05
odmor za kosilo 14.05 _ 14.25
8. ura 14.25 _  15.10
9. ura 15.15 _ 16.00
10. ura 16.05 _ 16.50
11. ura 16.55 _ 17.40
12.ura 17.45 _ 18.30
13.ura 18.35 _ 19.20

Delovna praksa in praktično izobraževanje v podjetjih se začenja ob 7.00 oziroma skladno z zahtevo podjetja.

 

GARDEROBNE OMARICE

 

Dijaki imajo svojo garderobno omarico s ključem, za katerega so odgovorni. Ključ dobijo na začetku šolskega leta pri pri pomočnici ravnateljice srednje šole in doma Ireni Zgonc. Dijaki zaključnih letnikov ključ vrnejo po končanih šolskih obveznostih.

Izjemoma to ne velja za obdobje, ko je število garderobnih omaric manjše od števila dijakov.

 

INDIVIDUALNA SLUŠNA IN GOVORNA OBRAVNAVA

 

Gluhi, naglušni in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo možnost obiskovati slušne in govorne obravnave, ki potekajo v prostih urah med poukom oziroma pred poukom ali po njem.

Za individualno obravnavo sta potrebna delovni nalog, ki ga izda osebni zdravnik in  zdravstvena kartica.

 

PROGRAMI V SREDNJI ŠOLI

 

Pouk v srednji šoli izvajamo na štirih nivojih poklicnega izobraževanja:

 • nižje poklicno izobraževanje
 • srednje poklicno izobraževanje
 • srednje strokovno izobraževanje
 • poklicno tehniško izobraževanje.

Učenci, ki so uspešno končali osnovno šolsko obveznost in imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, se lahko glede na interese, sposobnosti in šolski uspeh odločijo za enega od programov (grafičarstvo, lesarstvo, strojništvo, tekstilstvo in računalništvo) v različnih stopnjah izobraževanja. Šolanje je zaradi posebnosti dela z gluhimi in naglušnimi ter dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami podaljšano:

 • nižje poklicno izobraževanje traja 3 leta
 • srednje poklicno izobraževanje traja 4 leta
 • poklicno tehniško izobraževanje kot nadaljevanje srednjega poklicnega izobraževanja traja 2 leti
 • srednje strokovno izobraževanje traja 5 let.

V programe se vključujejo tudi dijaki z avstistično motnjo.

Programi, ki jih izvajamo v šolskem letu 2020/2021:

program oddelek
NPI – Obdelovalec lesa 1.N, 2.N, 3.N
NPI – Preoblikovalec tekstilij 3.N
NPI – Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1.N, 2.N, 3.N
NPI – Pomočnik v tehnoloških procesih 1.N, 2.N, 3.N
SPI – Vrtnar 1.B, 2.C, 3.E
SPI – Slaščičar 1.B, 2.C, 3.E, 4.B
SPI – Gastronomkse in hotelske storitve 2.C, 3.E
SPI – Grafični operater 1.B, 2.B
SPI – Mizar 1.B, 2.B, 3.B, 4.B
SPI – Izdelovalec oblačil 2.B, 4.E
SPI – Oblikovalec kovin – orodjar 1.B, 2.B, 3.B, 4.B
SPI – Računalnikar 1.C, 2.C, 3.C, 4.C
SSI – Grafični tehnik 2.A
SSI – Medijski tehnik 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
PTI – Tehnik računalništva 4.D, 5.D
PTI – Lesarski tehnik 4.D, 5.D
PTI – Grafični tehnik 4.D, 5.D
PTI – Oblikovalec modnih oblačil 5.D
PTI – Strojni tehnik 4.D

ODPRTI KURIKUL

 

Predmetna področja Izvajalec
Slovenski znakovni jezik Marjetka Kulovec
Komunikacija Katja Krajnc
Socializacijske in komunikacijske veščine Erika Uršič Modrej
Čustveno opismenjevanje Erika Uršič Modrej
Slovenščina Nataša Pavlovič Cvrtila

Posebna znanja računalništva

Posebna znanja lesarstva

Posebna znanja strojništva

Posebna znanja grafičarstva

Posebna znanja tekstilstva

Posebna znanja medijev

Posebna znanja slaščičarstva

Posebna znanja kuharstva

Posebna znanja vrtnarstva

učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka vseh poklicnih usmeritev

PRAKTIČNI POUK

 

Praktični pouk poteka v delavnicah zavoda in v sodelovanju s Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana.

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU IN DELOVNA PRAKSA

 

Dijaki 4. letnika poklicno tehniškega izobraževanja imajo v predmetniku 72 ur delovne prakse, ki jo opravijo v različnih podjetjih v času izven pouka. V 2. in 3. letniku nižjega poklicnega izobraževanja, v vseh letnikih srednjega poklicnega izobraževanja in v 3. in 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja imajo dijaki praktično usposabljanje pri delodajalcih, ki se izvaja v času pouka, skladno z letnim delovnim načrtom.

Organizatorja PUD in delovne prakse sta Nataša Hacin in Matjaž Moder.

Oddelek Število ur Število tednov Datum
1. SPI 114 3 17. 5. do 4. 6. 2021
2. SPI 114 3 8. 3. do 26. 3. 2021
3. SPI 114 3 18. 1. do 5. 2. 2021
4. SPI 570 15 25. 1. do 14. 5. 2021
1. NPI 0 0 /
2. NPI 76 2 15. 3. do 26. 3. 2021
3. NPI 76 2 25. 1. do 5. 2. 2021
3. SSI 76 2 23. 11. do 4. 12. 2020
4. SSI 76 2 9. 11. do 20. 11. 2020
4. PTI 76 2 med počitnicami do 31. 8. 2021

PREDMETNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – SPI
SLO MAT TJA UME ŠPV NAR DRU KOM SZJ ODK
1. 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3
2. 3 3 2 2 2 2 1 1 3
3. 3 3 2 2 1 1 1 1 3
4. 3 3 2 2 1 1 7

 

GRAFIČNI OPERATER   RAČUNALNIKAR
UGO GRP PDP TIS GRD PRA ARS SAP TEK BAP OOS ITK UUP VIO PRA
1. 3 2 2 3 3 6 1. 4 4 4 5
2. 2 1 1 5 4 10 2. 4 3 3 3 10
3. 2 2 1 5 5 10 3. 5 5 5 10
4. 2 6 5 10 4. 7 3 3 10

 

IZDELOVALEC OBLAČIL MIZAR  
OST ŽMO OTR NIV PRA LES OLE OLP STP BIP IZD PRA
1. 7 5 5 1. 4 4 4 6
2. 5 7 10 2. 2 4 3 2 2 10
3. 3 5 7 11 3. 5 4 4 2 12
4. 6 7 10 4. 2 3 8 12
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR 
TKP MOP EKO OIP OOM CNC ASN OBM POB PRA
1. 3 3 2 1 3 8
2. 2 1 2 2 5 10
3. 4 6 5 12
4. 3 5 5 10
 SLAŠČIČAR
IKT VAR POD OSŽ OSB TRP SLA SLD PRA
1. 2 3 3 4 7
2. 2 2 2 2 2 4 7
3. 3 2 2 2 2 5 10
4. 3 6 4 11

 

 VRTNAR
IKT VAR POD OSŽ OSB TRP SLA SLD PRA
1. 2 3 3 4 7
2. 2 2 2 2 2 4 7
3. 3 2 2 2 2 5 10
4. 3 6 4 11

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

IKT VAR POD OSŽ OSB TRP SLA SLD PRA
1. 2 3 3 4 7
2. 2 2 2 2 2 4 7
3. 3 2 2 2 2 5 10
4. 3 6 4 11

 

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – PTI
SLO MAT TJA UME ZGO GEO PSI ŠPV KOM SZJ ODK
4D 4 3 4 0,8 1,1 2,3 1 1 3
5D 4 3 4 1,1 1,1 2 1 1
GRAFIČNI TEHNIK  
FIZ KEM NVS GRP IKT PRT PLT KNI KAI
4D 1,1 1,5 1,6 1,7 6 3 3
5D 2,35 3 1 2 6,6 3,3 3,3
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA  
KEM FIZ INF RSA VOS UPB RPT ENS
4D 1,1 1,7 2 2 2
5D 1,1 3 1 3 4 4,1
  STROJNI TEHNIK  
KEM FIZ BIO INF NKO PIO URE RPT ENS
4D 1,1 1,1 1,7 4 2
5D 1,1 1,9 1,9 4 4,1
                   
LESARSKI TEHNIK  
KEM FIZ TVO TOL KON SOL PPD PTE PRO IZP
4D 1 1,1 1,8 2,8 1,7 2,6 3
5D 2,3 1,9 3 3,4 1,7
 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – SSI
MEDIJSKI IN GRAFIČNI TEHNIK  
SLO TJA MAT ZGO GEO PSI INF FIZ KEM KOM SZJ ODK
1A 4 3 3 2 2 2 1 1 2
2A 3 3 3 1 2 2 1 1 1
3A 4 3 4 2 1 1 3
4A 4 3 4 2 2 1 1
5A 3 2 4 1 1
MEDIJSKI TEHNIK  
GRO GMP KIT IKT TIR MOB ISZ POD SIM MUP PRA
1A 4 4 2
2A 2 4 3 4
3A 1 5 3 2
4A 2 5 3 2 2
5A 3 3 2 2 7
GRAFIČNI TEHNIK  
GRO GMP KIT IKT GRP TIS GRD GRM SIT OFT POD TEH PRA
1A 4 4 2
2A 2 2 2 3 2 2
3A 1 2 3 2 2 2
4A 2 1 1 10
5A 2 5 10
 
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – NPI
OBDELOVALEC LESA 
SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK TZL ROČ SOL IZD
1N 2 2 3 2 1 1 4 4 8 4
2N 2 2 3 2 1 1 4 4 4 4 4
3N 2 2 3 2 1 1 4 4 8 4

 

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH  
SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK TES RSN PRM
1N 2 2 3 2 1 1 4 3 6 8
2N 2 2 3 2 1 1 4 3 6 8
3N 2 2 3 2 1 1 4 3 6 8
 PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 
SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK POT PRT ETI VZT ROD
1N 2 2 3 2 1 1 4 4 6 6
2N 2 2 3 2 1 1 4 4 5 3 4 4
3N 2 2 3 2 1 1 4 4 4 3 5 5

 

  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI  
SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK KDM ČUP PRI OET IPS
1N 2 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 6
2N 2 2 3 2 1 1 4 3 3 2 2 6
3N 2 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 6

ODDELKI IN RAZREDNIKI

V šolskem letu 2020/2021 je na srednji šoli na dan 15. 9. 2020 skupaj 126 dijakov v 18 oddelkih.

Srednje poklicno izobraževanje 1.B 6 2 Grafični operater Irena Zgonc
2 Mizar
2 Vrtnar
1.C 7 7 Računalnikar Vanja Makarič
2.B 8 4 Mizar Ina Čarić
3 Grafični operater
1 Oblikovalec kovin – orodjar
2.C 6 2 Vrtnar Marjeta Čampa
2 Računalnikar
1 Izdelovalec oblačil
1 Gastronomske in hotelske storitve
3.B 6 4 Mizar Erika Uršič Modrej
2 Oblikovalec kovin – orodjar
3.C 8 8 Računalnikar Dane Porenta
3.E 7 1 Izdelovalec oblačil Ana Arh
1 Vrtnar
4 Slaščičar
1 Gastronomske in hotelske storitve
4.B 10 1 Izdelovalec oblačil Nataša Strah
1 Oblikovalec kovin – orodjar
2 Slaščičar
1 Mizar
5 Računalnikar
18 126 126

UČITELJI PO PREDMETIH

 

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja
Nataša Strah športna vzgoja 4. B
Sabina Gramc Lokar angleščina 2. A
Marjeta Čampa angleščina 2. C
Marta Slokan slovenščina
Marjeta Klevže slovenščina 4. A
Nataša Pavlovič Cvrtila slovenščina
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 3. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul 3. B
Irena Zgonc geografija, družboslovje 1. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 4. D
Dušan Dvorščak matematika 5. D
Mateja Nograšek matematika
Samo Soderžnik matematika, fizika 1. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva 1. C
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 3. C
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva
Branko Vrečar strokovni predmeti računalništva
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva 3. Nk
Miran Volk strokovni predmeti strojništva
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 2. B
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 2. N
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač 3. A in 5. A
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje 3. E
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva

STROKOVNI AKTIVI

 

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalništva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Vanja Makarič
Aktiv učiteljev družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Marjeta Klevže
Aktiv učiteljev športne vzgoje Peter Modrej
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

 

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar psihologinja
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja
Marjetka Mrak psihologinja
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Tadej Kolar računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Nina Janžekovič šolska knjižnica
Nataša Hacin organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Špela Osolnik organizator šolske prehrane

OCENJEVANJE ZNANJA

 

Ocenjevanje znanja poteka skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Šolskih pravilih ocenjevanja srednje šole ZGNL. V primeru izvajanja pouka na daljavo se smiselno upoštevajo tudi Dopolnitve Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Dopolnitve Šolskih pravilih ocenjevanja srednje šole ZGNL

 

ZAKLJUČNI IZPIT

 

Tajnica šolske komisje za zaključni izpit je Nataša Hacin.

Zaključni izpit opravljajo dijaki zaključnih letnikov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju. Vsebine zaključnega izpita so enake kot na rednih poklicnih šolah, dijaki imajo pravico do zakonsko opredeljenih olajšav in prilagoditev. Zaključni izpiti so v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, v skladu s koledarjem o zaključnih izpitih, ki ga pripravi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

    2 0 2 1
Dan Datum Aktivnost
četrtek 4. 2. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek   7. 6. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
torek 24. 8. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šolska komisija za zaključne izpite.

Prilagoditve na zaključnem izpitu za gluhe in naglušne:

–       podaljšan čas opravljanja pisnega in ustnega izpita do 50 %,

–       opravljanje izpita s pomočjo tolmača v slovenski znakovni jezik, čas tolmačenja se ne šteje v čas reševanja nalog,

–       kandidatom, ki se sporazumevajo govorno, je treba omogočiti odgledovanje z ustnic,

–       pri slovenščini ocenjevalci upoštevajo težave pri besednem zakladu, pri upoštevanju zvrstnosti, pri sopomenkah in protipomenkah; ne ocenjujejo kvalitete branja in govora,

–       upoštevajo težave pri zanimivosti in izvirnosti obravnave teme, pri frazeologiji in odvisnikih, ter pri uporabi tujk in težjih besed,

–       pri ustnem izpitu so oproščeni glasnega interpretativnega branja, kvaliteta govora se ne ocenjuje.

Prilagoditve na zaključnem izpitu za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami:

 • podaljšan čas opravljanja pisnega in ustnega izpita do 50 %,
 • omogočeni pogoji za dobro slušno in vidno prepoznavanje ter koncentracijo,
 • prilagoditve ocenjevanja glede na primanjkljaj oz. motnjo (glasoslovje, fonetika, pisanje esejev, ustno sporočanje),
 • dijak ima možnost, da se na situacijo predhodno ustrezno pripravi (sproščanje) in ima dovolj časa za počasno, tekoče odgovarjanje na vprašanja ter uporabo naučene tehnike kontrole govora,
 • upošteva se znatno povečan strah pred govornimi in socialnimi situacijami,
 • ocenjevalec pozorno spremlja vsebino povedanega in ne način govora, tudi kvalitete glasnega branja ne ocenjuje,
 • dijaku, ki ima specifične težave pri branju in pisanju, je treba omogočiti situacije ustnega in pisnega preverjanja znanja tako, da ima prilagojeno obliko izpitnega gradiva, ne upoštevajo se napake zaradi primanjkljaja oz. specifične motnje branja in pisanja, ima možnost oblikovati kratke, razumljive stavke/povedi, upoštevamo težave pri iskanju ustreznega izraza ali jasne formulacije odgovora (npr. možnost izbire pravilnega odgovora izmed več posredovanih odgovorov), ima možnost opornih točk (npr. podvprašanj) pri izražanju in vsebinskem sporočanju.

 

POKLICNA MATURA

 

Tajnik šolske komisije za poklicno maturo je Aleš Zavrl.

Ob zaključku poklicno tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja dijaki opravljajo poklicno maturo. Ta poteka pod okriljem Državnega izpitnega centra in je pri slovenščini in matematiki enaka za vse dijake v Sloveniji. Gluhi in naglušni ter dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami (v Zavodu ali integraciji) so deležni z zakonom predpisanih prilagoditev in olajšav.

Poklicno maturo opravljajo iz naslednjih predmetov: slovenščina, matematika, strokovni predmet,  praktični izdelek z zagovorom oz. seminarska ali projektna naloga.

Pravila za izvajanje poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami in v utemeljenih primerih tudi za druge kandidate določi minister, pristojen za šolstvo. Konkretne prilagoditve za posameznega kandidata se določijo skladno z navedenimi pravili, potrdi pa jih Državna komisija za poklicno maturo v obliki sklepa.

2 0 2 1
Dan Datum Aktivnosti
ponedeljek 1. 2.

začetek poklicne mature  –

zimski izpitni rok

sreda 3. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
torek 4. 5. splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – esej
sobota 29. 5. začetek splošne in poklicne mature  –  spomladanski izpitni rok
ponedeljek 14. 6.

začetek obdobja ustnih izpitov

(rezerva 5. in 12. 6.)

sreda 7. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 12. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni mature na spomladanskem izpitnem roku
torek 24. 8. začetek splošne in poklicne mature  –  jesenski izpitni rok
četrtek 9. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni mature na jesenskem izpitnem roku
četrtek 16. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi  na jesenskem izpitnem roku

Prilagoditve na poklicni maturi za gluhe in naglušne:

 • opravljanje poklicne mature v dveh zaporednih rokih,
 • podaljšanje časa opravljanja maturitetnega izpita (tudi odmorov, možno je več krajših odmorov),
 • poseben prostor,
 • prirejeni ustni izpit in izpit slušnega razumevanja (oprostitev, branje z ustnic, tolmačenje v znakovni jezik),
 • prilagojen način ocenjevanja (napake, ki so posledica kandidatove motnje, se ne upoštevajo, pri ocenjevanju ocenjevalci sodelujejo s strokovnjaki za komunikacijo s kandidati s posebnimi potrebami).

Prilagoditve na poklicni maturi za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami:

 • podaljšan čas opravljanja pisnega in ustnega izpita do 50 %,
 • omogočeni pogoji za dobro slušno in vidno prepoznavanje, za koncentracijo,
  prilagoditve ocenjevanja glede na primanjkljaj oz. motnjo (glasoslovje, fonetika, pisanje esejev, ustno sporočanje),
 • dijak ima možnost, da se na situacijo predhodno ustrezno pripravi (sproščanje) in ima dovolj časa za počasno, tekoče odgovarjanje na vprašanja ter uporabo naučene tehnike kontrole govora,
 • upošteva se znatno povečan strah pred govornimi in socialnimi situacijami,
 • ocenjevalec pozorno spremlja vsebino povedanega in ne način govora, ne ocenjuje kvalitete glasnega branja dijaka, ki ima specifične težave pri branju in pisanju, dijak dobi prilagojeno obliko izpitnega gradiva, upoštevajo se napake glede na primanjkljaj oz. specifično motnjo v branju in pisanju, ima možnost oblikovati kratke, razumljive stavke/povedi, upoštevajo se težave pri iskanju ustreznega izraza ali jasne formulacije odgovora (npr. možnost izbire pravilnega odgovora izmed več posredovanih odgovorov), ima možnost opornih točk (npr. podvprašanj) pri izražanju in vsebinskem sporočanju.

 

OCENJEVALNA OBDOBJA IN IZPITNI ROKI

 

2 0 2 1
Dan Datum Aktivnosti
petek 15. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
ponedeljek – ponedeljek 1. 2. – 1. 3. zimski izpitni rok
ponedeljek – sreda 24. 5. –  26. 5. izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)
sreda 26. 5. začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letnik)
sreda 23. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
sreda  30. 6. spomladanski izpitni rok
ponedeljek – sreda  16. 8. – 20. 10. jesenski izpitni rok

V šoli dijaki opravljajo popravne izpite (negativna ocena) in dopolnilne izpite (vključitev v drug izobraževalni program, hitrejše napredovanje).

Dijak se prijavi k izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi se lahko najkasneje tri dni pred rokom.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V SREDNJI ŠOLI

 

Interesne dejavnosti v srednji šoli povezane s programom

Interesna dejavnost Izvajalec Termin
seznanjanje dijakov razredniki 1. 9. 2020
izobraževanje, obisk galerije, športni dan učiteljski zbor 2. – 3. 9. 2020
priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
tehniški dan za CKSG Portorož in CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji november 20120
tehniški dan za ZGN Ljubljana svetovalna služb in učitelji strokovnih predmetov november 2020
strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 24. 12. 2020
dan odprtih vrat svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji januar  2021
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 5. 2. 2021
2. športni dan Goran Bukarica februar 2021
informativni dan svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 12. – 13. 2. 2021
priprava in tekmovanje iz računalništva Romana Kolar marec 2021
projektni dnevni učiteljski in vzgojiteljski zbor marec 2021
čistilna akcija dijaška skupnost april 2021
srečanja srednjih šol Slovenije vodje strokovnih aktivov april – maj  2021
mini olimpijada treh zavodov Matevž Stanovnik april – maj  2021
3. športni dan Goran Bukarica 23. 6. 2021
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 24. 6. 2021

 

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Košarka Goran Bukarica
Odbojka Nataša Strah
Skupina za dekleta Barbara Lenart Bregar, Andreja Lamut Gazvoda

Vodja interesnih dejavnosti je Mateja Lunar Jemec. Za komunikacijo povezano z interesnimi dejavnostmi je aktiven e-naslov: interesnedejavnosti@zgnl.si.

Ostale dejavnosti se bodo odvijale med šolskim letom skladno z učnim načrtom v posameznih programih.

Oglede sejmov in proizvodnih obratov ter strokovne ekskurzije organiziramo v različnih krajih Slovenije in v tujini po posameznih usmeritvah. Strokovna ekskurzija bo predstavljena dijakom in staršem v programu ekskurzije.

 

SREČANJA ŠOL

 

Udeležili se bomo srečanja tekstilnih, strojnih, lesarskih, grafičnih in računalniških šol. Soorganizirali bomo srečanja Mini olimpijada med CIRIUS Kamnik in VVZ Višnja gora.

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

Dijaki srednje šole se bodo predvidoma vključevali v tekmovanja v košarki, nogometu, odbojki, atletiki in namiznem tenisu.

 

ŠPORTNI DNEVI

 

V srednji šoli so predvideni trije športni dnevi, za organizacijo sta zadolžena učitelja športne vzgoje.

 

DIJAŠKA SKUPNOST

 

V dijaški skupnosti dijaki uresničujejo svoje zamisli in razpravljajo o svojih željah in težavah. Sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije. Zaželeno je, da v dijaški skupnosti sodelujejo dijaki, ki imajo izoblikovane želje, smisel za sporazumevanje in veselje do razpravljanja. Mentorja dijaške skupnosti sta Ina Čarić in David Štrukelj, predsednik dijaške skupnosti je Aljoša Lavriha.

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH GLUHIH IN NAGLUŠNIH

 

Glede na zanimanje gluhih in naglušnih oseb za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali poklicno prekvalifikacijo organiziramo izobraževanjem odraslih v programih srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Delo predvidoma poteka ob popoldnevih in ob koncu tedna. Udeležencem so na voljo literatura in konzultacije z učitelji. Pri vsakem predmetu udeleženec opravi izpit. Za šolanje odraslih je predvidena šolnina.

Vodja izobraževanja odraslih je Bernarda Kokalj. V šolskem letu 2020/2021 ga bomo izvajali le, če bo vpisanih najmanj 10 kandidatov.

Dostopnost