+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2020/2021

 

OSNOVNA ŠOLA ŠOLSKI KOLEDAR ZA OSNOVNO ŠOLO 2020/21

 

Pouk začnemo 1. septembra. Zadnji dan pouka za oddelke devetega razreda je 15. junij, za oddelke od 1. do 8. razreda pa se pouk konča 24. junija.

OBDOBJE        TRAJANJE                                           KONFERENCE

prvo                  1. 9. 2020 do 29. 1. 2021                      26. januar RS in 27. januar PS

drugo   1. 2. 2021 do 15. 6. oz. 24. 6. 2021       10. junij za 9. r, 21. junij za RS in 22. junij za PS

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI

 

Predmetni in popravni izpiti bodo od 16. junija do vključno 30. junija 2021 za učence 9. razreda (prvi rok), od 28. junija do vključno 9. julija 2021 (prvi rok) za učence od 1. do 8. razreda in od 18. do 31. avgusta 2021 (drugi rok) za učence od 1. do 9. razreda.

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 

Prvi rok: od 3. maja do vključno 15. junija 2021 za učence 9. razreda, od 3. maja do vključno 24. junija

2021 za učence od 1. do 8. razreda

Drugi rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2021 za učence od 1. do 9. razreda.

POČITNICE IN PRAZNIKI
Jesenske počitnice: 26. 10.– 1. 11. 2020
Novoletne počitnice: 25. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2021
Informativna dneva: 12. in 13. 2. 2021
Zimske počitnice: 22. 2. – 26. 2. 2021
Velikonočni ponedeljek: 5. 4. 2021
Prvomajske počitnice: 27.4. – 2. 5. 2021
Poletne počitnice: 28. 6.– 31. 8. 2021

ODDELKI 2020/21

 

V osnovni šoli deluje 40 oddelkov. Poleg lokacije na Vojkovi cesti 74, učenci obiskujejo pouk tudi v dveh oddelkih na OŠ Franceta Bevka, v dveh oddelkih na OŠ Alojzija Šuštarja in enem oddelku na OŠ Globoko.

Učenci so vključeni v naslednje programe:

 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govornojezikovnimi motnjami,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami,
 • prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ter
 • program jutranjega varstva in program podaljšanega bivanja in varstva vozačev.            

RAZPOREDITEV ŠOLSKIH UR

 

Pouk se na Vojkovi cesti 74 in na OŠ Franceta Bevka in prične ob 8.00. 

1. ura 8.00 _ 8.45
2. ura 8.50 _ 9.35
glavni odmor 9.35 _ 10.00
3. ura 10.00 _ 10.45
4. ura 10.50 _ 11.35
5. ura 11.40 _ 12.25
6. ura 12.30 _ 13.15
7. ura 13.20 _ 14.05

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 11.35 in 16.35. Učenci so v času, ko jih je največ, razdeljeni v 17 skupin, na OŠ Franceta Bevka pa le v eni skupini.

Pouk na OŠ Globoko se začne ob 8.20.

1. ura 8.20 _ 9.05
malica 9.05 – 9.30
2. ura       9.30 _ 10.15
3. ura 10.20 _ 11.05
glavni odmor 11.05 _ 11.15
4. ura 11.15 _ 12.00
        5. ura 12.05 _ 12.50
        6. ura 12.55 _ 13.40

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.55 in 15.30. Učenci so ves čas v eni skupini.

Pouk na OŠ Alojzij Šuštar se začne ob 7.45.

1. ura 7.45 _ 8.30
2. ura       8.35 _ 9.20
glavni odmor 9.20 _ 10.00
3. ura 10.00 _ 10.45
4. ura 10.55 _ 11.40
        5. ura 11.45 _ 12.30
        6. ura 12.35 _ 13.20

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.35 in 16.30.

GARDEROBNE OMARICE

 

Starejši učenci imajo svojo garderobno omarico s ključem, za katerega so odgovorni. Ključ dobijo na začetku šolskega leta pri učiteljici Tatjani Vidergar. V primeru izgube ključa, je potrebno poravnati stroške izdelave novega ključa.

ZAPOSLENI NA OSNOVNI ŠOLI

 

Osnovna šola:  

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Amna Bašić druga učiteljica GJM, OPB
Nina Berložnik pomočnica ravnatelja / svetovalna delavka, razredni pouk AM
Mateja Bevk JV, OPB
Anja Božič Grgič razredni pouk AM, OPB
Sarah Bubnič OPB
Nadja Cverle angleščina (OŠ Globoko)
Katarina Čamernik matematika 7. C
Marjeta Čampa angleščina
Andreja Čas matematika, računalništvo

Slavica Novković (nadomešča) Neja

Dajčman

druga učiteljica GJM, OPB (OŠ AŠ)
Saša Dernač razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Suzana Demir tolmač za slovenski znakovni jezik
Tinka Ferkolj razredni pouk AM (OŠ FB) 2. 3. E
Uroš Gjureč geografija, OPB 6. E
Laura Golčar odsotna
Nives Horvat slovenščina 8. A
Maša Ivanjko šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet, ID kolesarski krožek 9. C
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Maruša Jakopič Slanšek razredni pouk AM 4. 5. H
Maša Janež pomočnica ravnatelja / razredni pouk GL/NAG, JV
Maja J. Mlakar razredni pouk GJM 4. C
Ana Jenko razredni pouk AM, OPB 3. H
Matjaž Jeruc ravnatelj
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 2. I
Maruša Jug razredni pouk NIS, JV 7. F

 

Dominik Jurca glasbena umetnost, ID pevski zbor 7. A
Tina Jurko odsotna
Anja Kleinberger razredni pouk AM 1. E
Katja Koprivnikar razredni pouk GJM 4. A
Barbara Koren odsotna
Nataša Košir pomočnica ravnatelja / razredni pouk GJM
Barbara Kunavar Arih razredni pouk NIS 4. 5. D
Špela Lebeničnik OPB
Andreja Linec strokovna delavka za otroke za avtistično motnjo
Živa Logar razredni pouk AM 4. E
Erika Mak Vranetič razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Ana Marija Marolt spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Tina Merela razredni pouk AM 1. 2. H
Mateja Mežič razredni pouk AM, OPB (OŠ Globoko) 1. 2. G
Monika Mihelič angleščina 8. C
Sergej Mijatovič šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Peter Modrej šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Nina Mrak spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Anja Mravlja OPB
Suzana Mulej druga učiteljica AM, OPB
Helena Nagode razredni pouk AM, JV (OŠ AŠ) 1. J
Mateja Nograšek matematika
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)
Katja Novosel tolmač za slovenski znakovni jezik
Špela Osolnik organizator šolske prehrane, biologija, gospodinjstvo
Andreja Osredkar odsotna
Eva Oven slovenščina 6. H
Nina Ozmec razredni pouk GJM, OPB, ID kolesarski krožek 4. Č

 

Eva Pantar druga učiteljica AM, OPB, ID kolesarski krožek
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, DSP 8. 9. D
Maja Petek komunikacija, angleščina
Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost
Kristina Pirc druga učiteljica AM, OPB, JV (OŠ FB)
Nataša Plevnik razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Maja Podvršič razredni pouk GJM 2. C
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)
Barbara Pogačar druga učiteljica AM, OPB
Tina Porenta odsotna
Petra Povirk odsotna
Danijela Radjen JV (OŠ Globoko)
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 1. 2. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS 6. F
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, interesna dejavnost SZJ in umetnost, tolmač slovenskega znakovnega jezika 6. 7. 8. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM 3. A
Nataša Safran slovenščina
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)
Tanja Sever razredni pouk GJM (OŠ FB) 2. Č
Mojca Simeonov drugi učitelj AM, OPB
Samo Soderžnik fizika
Jaka Srpčić spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Tina Starc razredni pouk GJM 3. A
Staša Stergar tolmač za slovenski znakovni jezik
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. A
Monika Sukić angleščina 6. I
Tina Šetina razredni pouk GJM, AM (OŠ AŠ)
Aleksandra Šoti druga učiteljica GL/NAG, OPB
Peter Šoti razredni pouk GJM, AM 5. A
Ana Špruk kemija, gospodinjstvo, OPB
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG 4. in 5. B
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB, JV (OŠ FB)
Tomaž Tičar OPB
Brigita Trpin spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Tanja Urbančnik spremljevalka otrok s posebnimi potrebami (OŠ FB)
Erika Uršič Modrej zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Nastja Nahtigal

(nadomeščanje Simona

Verčko)

razredni pouk AM, OPB 5. E
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Natali Veršič naravoslovje, gospodinjstvo 6. C
Patricija Vičič komunikacija, OPB
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija
Paula Vouk matematika, računalništvo
Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti 9. A
Ana Zabukovnik razredni pouk NIS, DSP 6. 7. D
Nataša Zajc Krašovec pomočnica ravnatelja/OPB
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 1. 2. 3. B
Sara Habjan razredni pouk GJM, OPB 2. A
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)
Andrejka Žičkar razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV 5. C

PREDMETNIKI PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OTROKE

 

OBVEZNI PROGRAM

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Skupaj ur  predmeta
SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3,5

 

4,5

1.631,5
MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

1.318,0
TUJI JEZIK 2 2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

3

 

3

796,0
LIKOVNA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

487,0
GLASBENA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

1

 

1

452,0
DRUŽBA

 

2

 

3

 

175,0

GEOGRAFIJA

 

1

 

2

 

1,5

 

2

221,5
ZGODOVINA

 

1

 

2

 

2

 

2

239,0
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

 

1

 

1

70,0
SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

315,0
FIZIKA

 

2

 

2

 

134,0

KEMIJA

 

2

 

2

134,0
BIOLOGIJA

 

1,5

 

2

 

116,5

NARAVOSLOVJE

 

2

 

3

175,0
 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

 

3

 

3

 

210,0

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

2

 

1

 

1

140,0
GOSPODINJSTVO

 

1

 

1,5

87,5
ŠPORT

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

834,0
IZBIRNI PREDMETI *

 

2/3

 

2/3

 

2/3

204,0 / 306,0
ŠTEVILO PREDMETOV

 

6

 

7

 

7

 

8

 

9

 

11

 

12/13 /14

 

14/15 /16

 

12/13 /14

ŠTEVILO UR TEDENSKO

 

20

 

23

 

24

 

23,5

 

25,5

 

25,5

 

27,0/

28,0

 

27,5/

28,5

 

27,5/

28,5

 

SKUPAJ VSEH UR

 

7.740 / 7.842

 

ODDELČNA SKUPNOST

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

103,0

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

predmeta

 

KOMUNIKACIJA

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1,5

 

1

 

1

624,0

 

RAČUNALNIŠTVO

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

312,0

 

SKUPAJ

 

4

 

3

 

2

 

4

 

2

 

2

 

2,5

 

2

 

2

936,0

DNEVI DEJAVNOSTI

dnevi dejavnosti / število dni letno 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

dejavnosti

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

150,0

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

135,0

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

165,0

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

225,0

 

SKUPAJ VSEH

UR

 

675,0

 

ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI  3

ŠOLA V NARAVI

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

•       PRVI TUJI JEZIK

 

 

•       DRUGI TUJI JEZIK

 

•       DRUGI TUJI JEZIK ali

UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,

TEHNIKA

 

2

2 2 2
2/1 2/1 2/1

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE

VARSTVO

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI

 

OBVEZNI PROGRAM

 

predmeti / število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Skupaj ur  predmeta

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3,5

 

4,5

1.631,5

 

MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

1.318,0

 

TUJI JEZIK

2 2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

3

 

3

796,0
 LIKOVNA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

487,0

 

GLASBENA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

1

 

1

452,0

 

DRUŽBA

 

2

 

3

 

175,0

 

GEOGRAFIJA

 

1

 

2

 

1,5

 

2

221,5

 

ZGODOVINA

 

1

 

2

 

2

 

2

239,0
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

 

1

 

1

70,0

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

315,0

 

FIZIKA

 

2

 

2

 

134,0

 

KEMIJA

 

2

 

2

134,0

 

BIOLOGIJA

 

1,5

 

2

 

116,5

 

NARAVOSLOVJE

 

2

 

3

175,0

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

 

3

 

3

210,0

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

2

 

1

 

1

140,0

 

GOSPODINJSTVO

 

1

 

1,5

87,5

 

ŠPORT

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

834,0

 

IZBIRNI PREDMETI *

 

2/3

 

2/3

 

2/3

204,0 / 306,0

 

ŠTEVILO PREDMETOV

 

6

 

7

 

7

 

8

 

9

 

11

 

12/13 /14

 

14/15 /16

 

12/13 /14

 

ŠTEVILO UR TEDENSKO

 

20

 

23

 

24

 

23,5

 

25,5

 

25,5

 

27/28

 

27,5/

28,5

 

27,5/

28,5

 

SKUPAJ VSEH UR

 

7.740 / 7.842

 

 

ODDELČNA SKUPNOST

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

103,0

 * Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

 

predmeti / število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

predmeta

 

KOMUNIKACIJA

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1,5

 

1

 

1

624,0

 

RAČUNALNIŠTVO

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

315,0

 

SKUPAJ

 

4

 

3

 

2

 

4

 

2

 

2

 

2,5

 

2

 

2

936,0

DNEVI DEJAVNOSTI

 

dnevi dejavnosti / število dni  letno

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

dejavnosti

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

150,0

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

135,0

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

165,0

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

225,0

 

SKUPAJ VSEH

UR

 

675,0

 

ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

ŠOLA V NARAVI

RAZŠIRJENI PROGRAM

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

•       PRVI TUJI JEZIK

 

 

 

•       DRUGI TUJI JEZIK

 

•       DRUGI TUJI JEZIK ali

UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,

TEHNIKA

 2

 

 

 

 

 

2 2 2
2/1 2/1 2/1

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 INTERESNE DEJAVNOSTI  2  2  2  2  2  2  2  2  2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE

VARSTVO

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM

 

IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

OBVEZNI PROGRAM

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur predmeta
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
TUJI JEZIK 2 2 2 3 4 4 3 3 796,0
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
DRUŽBA 2 3 175,0
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2 221,5
ZGODOVINA 1 2 2 2 239,0

DOMOVINSKA  IN

DRŽAVLJANSKA  KULTURA

IN ETIKA

1 1 70,0
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3 315,0
FIZIKA 2 2 134,0
KEMIJA 2 2 134,0
BIOLOGIJA 1,5 2 116,5
NARAVOSLOVJE 2 3 175,0
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3 210,0
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1 140,0
GOSPODINJSTVO 1 1,5 87,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
IZBIRNI PREDMETI 2/3 2/3 2/3 204/306
SKUPAJ VSEH UR 7740/7842
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 8 9 11 14 16 14
ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 24 24 26 26 29,5 30 30

 

ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5

SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur predmeta

KOMUNIKACIJSKE

VEŠČINE

2 1 1 2 1 1 1 1 1 382
SOCIALNE VEŠČINE 2 2 1 2 1 1 1,5 1 1 434,5
SKUPAJ 4 3 2 4 2 2 2,5 2 2 816,5

 DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti / število dni letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur dejavnosti
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0
SKUPAJ VSEH UR 675,0
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ŠOLA V NARAVI

RAZŠIRJENI PROGRAM

Razširjeni program / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

PREDMETNIK     PRILAGOJENEGA     PROGRAMA     OSNOVNE      ŠOLE     Z     NIŽJIM

IZOBRAZBENIM STANDARDOM

 

OBVEZNI PROGRAM

Predmeti 1.r 2.r 3r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633
Tuji jezik 2 2 2 204
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Tehnika in tehnologija 2 3 4 4 4 583
Gospodinjstvo 2 2 2 2 2 344
Naravoslovje 3 2 2 2 4 3 550
Spoznavanje okolja 3 3 3 315
Družboslovje 2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936
Predmet 1…. 1 1 1 102
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

 

ŠOLA V NARAVI

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur
RAČUNALNIŠKO  OPISMENJEVANJE 1 1 1 105
SOCIALNO UČENJE 1 1 1 1 1 1 210
Skupaj 1 1 1 2 2 2

DNEVI DEJAVNOSTI

 

dnevi dejavnosti  / število dni letno

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skup. ur

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

3

 

116

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

104

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

10

 

10

 

180

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

180

 

SKUPAJ VSEH UR

 

ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

20

 

20

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur

DOPOLNILNI IN DODATNI

POUK

2 2 2 2 2 2 2   2 2 624
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624

JUTRANJE VARSTVO

VARSTVO VOZAČEV

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 525
PODALJŠANO BIVANJE

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI ZA STARŠE

 

Popoldanske govorilne ure potekajo praviloma vsak drugi torek v mesecu ob 15.30. 

13. 10. 2020 10. 11. 2020 8. 12. 2020 12. 1. 2021
9. 2. 2021 9. 3. 2021 13. 4. 2021 11. 5. 2021

Govorilne ure učiteljev v dopoldanskem času so objavljene na spletni strani. Prosimo, da svoj prihod najavite.

Roditeljski sestanki so tri do štirikrat letno. Na roditeljske sestanke in govorilne ure prihajajte redno. Pogovorili se bomo o uspehih in težavah ter napredku vašega otroka.  V času pouka učitelji ne morejo dajati informacij o učencih.

VARSTVO VOZAČEV IN JUTRANJE VARSTVO

 

Varstvo vozačev za otroke, ki so v nižjem izobrazbenem standardu od 2. do 6. razreda, ter jutranje varstvo, za otroke 1. razredov, se pričenja ob 6.00. Zajtrk je na voljo od 6.45 do 7.15. Od 7.00 do 8.00 so otroci v jutranjem varstvu in se lahko vključujejo v interesne dejavnosti od 7.30 dalje.

PODALJŠANO BIVANJE

 

Prične se po zaključku pouka, nadaljuje s kosilom, usmerjenimi dejavnostmi, pisanjem domačih nalog in samostojnim učenjem. Podaljšano bivanje je organizirano do prihoda staršev, najdlje do 16.35.

DODATNI POUK

 

Je namenjen učencem, ki zmorejo več, da si pridobijo dodatno znanje. Učitelji se bodo individualno dogovarjali z učenci za ure dodatnega pouka.

DOPOLNILNI POUK

 

Je namenjen učencem, ki določene snovi ne razumejo ali so bili dalj časa odsotni in potrebujejo ponovno razlago. Upoštevajte predloge učiteljev, kateri učenci potrebujejo dopolnilni pouk.

IZBIRNI PREDMETI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

 

V letošnjem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

Izbirni predmet Učitelj  Razred Ur na teden
Izbrani šport – Košarka Peter Modrej

7. A, 7. C, 8. A, 8. C,

9. C

1
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik

7. A, 7. C, 8. A, 9. A,

9. C

1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. A, 8. C 1
Risanje v geometriji in tehniki Nenad Stropnik

7. A, 7. C, 8. C, 9. A,

9. C

1
Šolsko novinarstvo Nataša Safran 7. A, 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. A, 7. C 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 3 Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Vzgoja za medije – televizija Nives Horvat 7. A, 8. A, 8. C, 9. A 1
Računalništvo – urejanje besedil Paula Vouk

7. A, 7. C, 8. A, 8. C,

9. A, 9. C

1
Turistična vzgoja Katja Vrtačnik Garbas

7. A, 7. C, 8. A, 8. C,

9. A, 9. C

1
Verstva in etika 1 Petra Rezar 7. B, 8. B 1
Likovno snovanje 1 Petra Rezar 7. B 1
Šport za zdravje Mijatovič Sergej 7. A, 7. C, 9. A, 9. C 2
Šport za zdravje Peter Modrej 8. A, 8. C 1
Šport za zdravje Sergej Mijatović 7. D, 7. F, 8. D, 9. D 1
Slovenski znakovni jezik Matic Pavlič 7. D, 8. D, 9. D 1

Računalništvo –

Urejanje besedil

Paula Vouk 7. D, 9. D, 7. F 1
skupaj 19

 Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet Učitelj  Razredi Ur na teden
Umetnost Matic Pavlič 5. A, 5. C, 6. A 1
Umetnost Petra Rezar 4. B 1
Umetnost Mitja Perinčič

4. B, 4. H, 4. E,

6. H, 6. E

1
Tehnika Nenad Stropnik

4. A, 4. Č, 5. C,

6. A, 6. C, 4. B

1
Tehnika Nenad Stropnik

4. E, 5. E, 5. H,

6. E, 6. H

1
Računalništvo Paula Vouk 4. C, 5. A 1
Računalništvo Paula Vouk 4. E, 4. H, 5. H, 1
Umetnost Mitja Perinčič 5. E, 5. I, 5. H 1
Šport Sergej Mijatovič

4. A, 4. Č, 6. A,

6. C

1
Šport Maša Ivanjko 4. E 1
Skupaj: 10

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda vseh programov enakovrednega izobrazbenega standarda obvezno, za učence nižjega izobrazbenega standarda pa prostovoljno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani:

Nacionalno preverjanje znanja

BRALNA ZNAČKA

Med šolskim letom organiziramo šolsko tekmovanje za bralno značko. Koordinatorica mentorjev je Nives Horvat. Vsi učenci, ki 9 let tekmujejo za bralno značko, gredo na nagradni izlet.       

DNEVI DEJAVNOSTI DNEVI DEJAVNOSTI V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

 

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (2 uri)

 

Proslava ob dnevu državnosti (3 ure)

24. 12. 2020

 

 

 

24. 6. 2021

Tina Starc

Sara Železnikar

 

 

Tina Starc

Sara Železnikar

0 €
Glasbena igra Na dvorišču   (Cankarjev dom)  2. 12. 2020

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič

10 €
Lutkovna predstava  januar 2021

Nina Jesenšek

Marija Rošer Repas

7 €
Prešernov dan  5. 2. 2021 Anja Kleinberger Tina Merela 10 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Živalski vrt  24. 9. 2020 Barbara Pogačar  Barbara K. Arih 10 €
Botanični vrt  22. 4. 2021

Nina Jesenšek

Marija Rošer Repas

8 €
Jahanje (Brinje)

17.         5. 2021 (1.sk.)

18.         5. 2021

(2.sk)

Ana Jenko Živa Logar 10 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod (sv. Ana)  5. 10. 2020

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič

8 €
Mini Planica  8. 12. 2020 Maša Janež   Ana Jenko 4 €
Zimski športni  dan  30. 1. 2021 Suzana Mulej  Mateja Bevk 10 €

WOOP,

trampolin park

 17. 3. 2021 Tanja Sever Tinka Ferkolj 13 €
Vodne igre  22. 6. 2021 Anja Kleinberger Tina Merela 0 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Poklici 23. 10. 2020

Ana Jenko

Blaž Šumak

Eva Pantar

0 €
Šolski muzej 3. 3. 2021 Maja Podvršič 7 €

Kekčeva dežela

(zaključni, celodnevni izlet)

junij 2021 Simona Zupan Šmigič  Nina Berložnik 25 €

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

 

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC/DATUM NOSILEC (2) CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

(organizira SŠ) – 2 uri

 

Proslava ob dnevu državnosti

(organizira SŠ) – 3 ure

24. 12. 2020

 

 

 

24. 6. 2021

Simona Verčko, Maja Petek 0 €
Obisk folklorne skupine 24. 5. 2021

Maruša J. Slanšek,

Patricija Vičič

4 €
Gledališka predstava 18. 4. 2021 Dominik Jurca 11 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Center ponovne uporabe – 4.r

Dinos (razvrščanje odpadkov) –

5.r

Reaktor – 6.r

1. 10. 2020 Katja Koprivnikar, Maja J. Mlakar 4 €
Čebelarski muzej (delavnice) 7. 4. 2021 Monika Sukič, Uroš Gjureč 11 €
Biotehniška fakulteta 4. 6. 2021 Natali Veršič, Anja Mravlja 9 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod – Primož nad Kamnikom 15. 9. 2020 Športni aktiv 3 €
Woop 21. 10. 2020 Športni aktiv 8 €
Zimski ŠD – drsanje 25. 2. 2021 Športni aktiv 8 €
Pohod 12.5. 2021 Športni aktiv 3 €
Atlantis 22. 6. 2021 Športni aktiv 6 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Muzej iluzij

20., 22. 1.

2021

Peter Šoti, Anja Mravlja 8 €
Mestni muzej Ljubljana 7.10. 2020 Maja J. Mlakar, Katja Koprivnikar 4 €
Planetarij 17. 3. 2021 Živa Logar 5 – 7 €
Tehniški muzej Bistra 21. 4. 2021 Jože Žugec, Meta Štampek 11 €

Šola v naravi (vodja: Šoti, J. Mlakar, Koprivnikar, Logar) Sodelovali bomo pri:

 • koordinator Bralne značke (Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (J. Mlakar, Koprivnikar),
 • likovnih natečajih (Mitja Perinčič in Petra Rezar),
 • Angleški bralni znački (Maja Petek),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • Tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • športnih tekmovanjih (aktiv ŠPO)
 • kolesarski izpit (Maša Ivanjko, Nina Ozmec, Eva Pantar)
 • slovenski tradicionalni zajtrk (Osolnik, Veršič) shema šolskega sadja in zelenjave (Osolnik).

Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

DNEVI DEJAVNOSTI V  3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

 

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC (2) CENA (€)
Literarna Ljubljana 30. 9. 2020 Nataša Safran, Nives Horvat, Eva Oven 5 €

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – 2 uri

 

Proslava ob dnevu državnosti – 3 ure

24. 12. 2020

 

 

24. 6. 2021

Monika Mihelič, Tomaž Tičar

0 €

 

 

0 €

Glasbeno gledališka predstava 18. 4. 2021 Dominik Jurca 4 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Mestni muzej Ljubljana 18. 5. 2021

Tatjana Vidergar, Katja

Vrtačnik Garbas

7 €
Notranjski regijski park

21.  4. 2021,

22.  4. 2021

Katja Vrtačnik Garbas,  Tatjana Vidergar 10 €
Biotehniška fakulteta, Živalski vrt 4. 6. 2021

Špela Osolnik, Natali

Veršič

10 €

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Pohod – Primož nad Kamnikom 16. 9. 2020 Športni aktiv 3 €
Woop 22. 10. 2020 Športni aktiv 11 €
Zimski ŠD – drsanje 26. 2. 2021 Športni aktiv 10 €
Pohod 13.5. 2021 Športni aktiv 3 €
Atlantis 22. 6. 2021 Športni aktiv 8 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Premogovništvo Velenje (muzej) 2.12.2020

Nenad Stropnik, Mitja

Perinčič

4 €
Obisk gluhega igralca Damjana Šebjana 11.11.2020 Petra Rezar 10 €
Tehniški muzej Bistra 24. 9. 2020

Nenad Stropnik,

Špela Lebeničnik

8 €

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9. razred NIS

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
ZOO 27. 5. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Predstavitev poklicev 5. 11. 2020 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Slovenski tradicionalni zajtrk 16. 11. 2020 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Sejem Informativa februar 2021 Valentin Rebec Pavlič 2,6 €
Film kot umetnost 17. 3. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Čistilna akcija + 4.5.D 21. 5. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Delavnice v Trgovinici ZGNL 2. 6. 2021 Valentin Rebec Pavlič 2,6 €

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

 

Za vsakega učenca pripravi strokovna skupina individualizirani program vzgoje in izobraževanja, ki upošteva otrokove posebnosti, težave, močna in šibka področja in njegov razvoj. Pri pripravi programa sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo prilagoditve na posameznih predmetnih področjih, prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja in časovni razporeditvi pouka. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo na sestankih strokovne skupine. Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in na koncu šolskega leta izvajanje IP evalviramo.

ŠOLSKI PARLAMENT

 

Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPM (Zveza prijateljev mladine Slovenije).

V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.

Vodja šolskega parlamenta je Nives Horvat. 

ŠOLSKA SKUPNOST

 

V našo šolsko skupnost so vključeni predstavniki posameznih oddelkov iz OŠ Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Šolska skupnost pomaga pri ustvarjanju boljše skupnosti, ki se je sposobna pogovarjati in prepoznati ter reševati probleme. Pomaga oblikovati skupnost v kateri se bomo vsi dobro počutili. Preko šolske skupnosti se trudimo, da učenci šole ne bi doživljali samo kot nujno zlo, temveč tudi kot kraj novih spoznanj, veselja in prijetnega druženja.

Predstavniki šolske skupnosti bodo sodelovali tudi v projektih Zveze prijateljev mladine ter pri drugih projektih, ki se nam bodo zdeli zanimivi tekom šolskega leta.

Vodja šolske skupnosti je Nives Horvat.

UDELEŽILI SE BOMO SREČANJ TER OBČINSKIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ:

 • bralna značka,
 • vesela šola,
 • športna tekmovanja,
 • likovni in literarni natečaji,
 • športna srečanja,
 • tekmovanja iz znanja angleščine.

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesna dejavnost Mentor
Poskusi vseh vrst Marija Rošer Repas
ZOO krožek Živa Logar
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Tekmovanja/natečaji Nataša Safran
Družabne igre Anja Kleinberger, Tina Merela
Plezanje Maša Ivanjko
Karte in druge družabne igre Maša Ivanjko
Plezanje Nataša Strah
Vesela šola Maja J. Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Bralna značka Katja Koprivnikar
Pravljice v SZJ Petra Rezar
Pravljični krožek – lutke Simona Zupan Šmigič
Poezija rok Nina Berložnik, Maša Janež
Umetnost Mitja Perinčič
Šolska TV Bojan Mord

Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, kjer se lahko sprošča in razvija svoje sposobnosti.

UKREPI ŠOLE ZA VARNOST OTROK V PROMETU

 

Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga odgovornost za otrokovo varnost staršem, ki morajo s svojim zgledom in dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v prometu. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred osnovne šole in domov spremstvo. Spremljevalci smejo

biti (po zakonu) tudi drugi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši prvošolčka. Otroci, stari do 7 let, smejo v šolo brez spremstva le, če tako dovolijo starši in če je pot v območju umirjenega prometa. Predlagamo, da starši to dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki.

NASVETI ZA UČENCE

 • Vedno hodi po notranji strani pločnika.
 • Kjer ni pločnika, hodi po levi strani ceste.
 • Cesto prečkaj samo na prehodu za pešce. Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – nosi oblačila v živih barvah in kresničko.
 • Prvošolec vedno nosi rumeno rutico.
 • Pri vožnji s kolesom imej na glavi čelado – čelada varuje bistre glave.
 • Pri vožnji s kolesom uporabljaj kolesarske steze.
 • Kolo mora imeti zavore, luč, odsevnike in zvonec.
 • Previdno tudi z rolkami, rolerji in skiroji!

NASVETI ZA STARŠE

 • S svojim vedenjem in ravnanjem bodimo zgled otrokom. Na kolesu vozimo otroka starega do sedem let le, če imamo za to posebej pritrjen sedež in stopalke za noge.
 • Večji otroci, ki prerastejo otroške varnostne sedeže v avtu, naj uporabljajo posebne podloge _ jahače in običajni varnostni pas.
 • V avtomobilu bodimo vedno pripeti z varnostnim pasom.
 • Otroci naj vstopajo/izstopajo v avto na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa.
Dostopnost