+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
Slika logotipa z imenom Sofinancira Evropska unija

Slovenščina     Angleščina

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Fotografija direktorice Zavoda, gospe Bernarde Kokalj

Spoštovani obiskovalci spletne strani Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana!

Lepo pozdravljeni ob začetku šolskega leta 2023/2024, ki ga začenjamo v posebnih okoliščinah obnovitvenih in gradbenih del.

Dela so se že dodobra razmahnila, zato vas zaradi vaše varnosti in zaradi varnosti vseh otrok in zaposlenih v našem zavodu, prosimo za visoko pozornost, za upoštevanje vseh oznak, omejitev in novih ureditev gibanja na zunanjih površinah, v okolici zavoda in v tudi v notranjosti zavoda.

Gradbena in obnovitvena dela se bodo v celoti predvidoma zaključila v marcu 2024, načrtujemo in upamo pa, da bomo lahko kuhinjo in jedilnico uporabljali od novembra naprej in da bomo čimprej zaključili ureditev parkirišča.

V tem obdobju bomo prehrano zagotavljali na prilagojen način. Odločili smo se za zunanjega izvajalca, v vrtcu smo uredili prostor za sprejem hrane in posebej razdelilnico hrane v avli  zavoda. Preostali del avle bo namenjen izključno prehodu do učilnic, zato vas starše in obiskovalce prosimo, da se v prostorih znotraj zavoda ne zadržujete.

Na parkirišču še ni zarisanih črt, zato vse mobilne zaposlene in obiskovalce prosimo za ‘pametno’ parkiranje.

V petek, 1. 9. 2023, je prvi šolski dan, ki ga bomo prilagodili dani situaciji na zavodu, zato vas povabim, da sledite obvestilom na spletni strani enot in preko elektronskih sporočil.

Vsem otrokom, staršem, strokovnim delavcem in drugim uporabnikom naših storitev želim čim več volje in pripravljenosti za delo, pa tudi optimizma, precejšne mere potrpežljivosti in medsebojnega spoštovanja, da bomo kljub zahtevnim okoliščinam kos vsem nalogam, ki nas v tem šolskem letu čakajo.

Bernarda Kokalj
direktorica

AKTUALNO ZA ZGNL

Obrazec za pridobitev brezplačne prehrane za obdobje september – december 2023

Spoštovani starši in skrbniki, na pobudo članov sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana bo zavod v okviru finančnih možnosti Šolskega sklada omogočil brezplačno prehrano od septembra do decembra 2023. Upravičenci ste tisti, ki ste bili prizadeti v ujmi in poplavah v mesecu avgustu. Pravica do brezplačne prehrane pripada vsem otrokom, učencem in dijakom, ki so vključeni v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ne glede na dohodek ali premoženje. Vloge sprejemamo najkasneje do 25. januarja 2024. Vabimo vas, da izpolnjeno vlogo s prilogami pošljite na vodjo šolskega sklada  go. Silvo Trebovc: silva.trebovc@zgnl.si. Vloga: Šolski sklad - poplave 2023 Predsednik sveta zavoda Bojan Mord

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza 2023/24

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2023/2024. Več informacij v priloženih datotekah: Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza za dijaka 2023-2024 Obrazec za ponudbo ZGN Ljubljana

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom - Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana. Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj učinkovitega poslušanja. Čas smo namenili tudi podelitvi zgodbe, osebnim spoznavanjem ter vtisom o seminarju. Že od leta 2005 na področju programov za starše na ZGN Ljubljana uspešno sodelujemo z Mestno občino Ljubljana in tako je tudi letos. Izvedeni program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza

V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2022/2023. Več informacij v priloženih datotekah: OBJAVA RAZPISA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PONUDBA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA ZGN Ljubljana
Svet zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov.

VEČ …

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom.

VEČ …

Šolski sklad

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v zavodu je ustanovljen Šolski sklad.

VEČ …

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja

Iz spletne strani Zavoda za šolstvo smo povzeli nekatere pomembne informacije, ki jih prosim natančno preberite, preden oddate vlogo za usmerjanje na Zavod za šolstvo.

VEČ …

Strokovna izobraževanja

Strokovna izobraževanja

Seznam seminarjev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana za tekoče šolsko leto.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost