+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Slovenščina     Angleščina

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

Letošnje poletje je prineslo spremembe v vodstvu našega zavoda. Dosedanji direktor g. Boris Černilec je sprejel nove obveznosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tako sem v sredini meseca avgusta prevzela naloge kot vršilka dolžnosti direktorice. In iz tega delovnega mesta vas ob začetku šolskega leta 2022/2023 lepo pozdravljam.

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana še naprej ostaja pomembna strokovna ustanova, ki pod svojo streho združuje otroke od vrtca do srednje šole in odrasle v širokem razponu posebnih potreb. Okoli tristo zaposlenih strokovnih delavcev s svojim znanjem in izkušnjami poskušamo odgovarjati na izzive, ki jih vsakodnevno delo prinaša. In teh ni malo.

Večina našega dela v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, domu in zdravstveni enoti ter v različnih projektih ostaja v podobnih organizacijskih okvirih kot v preteklem šolskem letu. Sta pa dve novosti, ki jima bomo v tem in prihodnjih šolskih letih namenili večjo pozornost.

V sodelovanju z Zavodom za šolstvo začenjamo z izvajanjem akcijskega načrta in s spremljavo modela umeščanja tolmačenja v šolski prostor ter učenja slovenskega znakovnega jezika za gluhe in naglušne uporabnike slovenskega znakovnega jezika v Zavodih in centrih za gluhe in naglušne otroke, učence in dijake.

Druga novost je oblikovanje vzgojne skupine v ločenih prostorih za otroke z avtističnimi v kombinaciji s čustveno vedenjskimi motnjami, kjer bo nadzor in spremljanje zagotovljeno ves čas njihovega bivanja pri nas.

Posebno področje dela pa bo, tako upamo, tudi gradnja novih in prenova že obstoječih prostorov z začetkom v kuhinji in jedilnici. In temu bo namenjena posebna skrb.

Strokovnih izzivov je pred nami veliko. Vsem, otrokom in staršem ter strokovnim delavcem, želim življenjske vedrine in optimizma, da bomo kljub zahtevnim okoliščinam kos vsem nalogam, ki nas v tem šolskem letu čakajo.

Bernarda Kokalj

v. d. direktorice

AKTUALNO ZA ZGNL

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA   ŠOLSKO LETO 2021/22 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.   Ljubljana, september 2022   Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Odgovorne osebe. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu. Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni. NALOGE IN REALIZACIJA DELA. Uvod. Naloge. Šolski koledar. Nacionalni in mednarodni projekti. Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Sodelovanje s starši. Sodelovanje z zunanjimi institucijami. PRILOGE. Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. Priloga 2:...

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 2022/23 Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Predstavitev odgovornih oseb. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. Svet staršev. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Splošne podlage. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt. Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni (15. 9. 2022) NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2022/23. Uvod. Naloge. Šolski koledar. Nacionalni in mednarodni projekti. Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Sodelovanje s starši. Sodelovanje z zunanjimi institucijami. Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta. SEZNAM PRILOG. Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ   Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom "Methods used in education of children with multiple disabilities", v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah. Namenjen je vsem učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, ter želijo spoznati nova metode poučevanja. Projekt je sledil dolgoročnemu načrtu razvoja in izobraževanja pedagoškega osebja. Glavni cilj projekta je bil izboljšati obstoječe znanje, pridobiti novo znanje in podpreti motivacijo učiteljev pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Projekt je trajal 4 leta. Načrtovane so bile 4 mobilnosti na štirih različnih destinacijah (Slovaška, Češka...

Predstavitev poklicev na srednji šoli ZGNL

Brez slovenskega znakovnega jezika   https://youtu.be/Sitxeu6DmxI   V slovenskem znakovnem jeziku   https://youtu.be/qisEjbBwl3w

ZGNL NA FACEBOOKU

Slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komunikacijo.

V zavodu izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika od prve do šeste stopnje.

VEČ …

Svet zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov.

VEČ …

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom.

VEČ …

Šolski sklad

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v zavodu je ustanovljen Šolski sklad.

VEČ …

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja

Iz spletne strani Zavoda za šolstvo smo povzeli nekatere pomembne informacije, ki jih prosim natančno preberite, preden oddate vlogo za usmerjanje na Zavod za šolstvo.

VEČ …

Strokovna izobraževanja

Strokovna izobraževanja

Seznam seminarjev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana za tekoče šolsko leto.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost