Spoštovane sodelavke in sodelavci,

Ob koncu šolskega leta bi vas radi obvestili, do bomo z novim šolskim letom znova začeli izdajati naš strokovno-informativni bilten Cogito. V ta namen je bila oblikovana spletna stran http://www.zgnl.si/cogito/, kjer bodo dostopne vse koristne informacije in v prihodnje tudi arhiv starih člankov.

V prilogi boste našli podrobna navodila za pisanje člankov. Članke lahko pošiljate na elektronski naslov: cogito@zgnl.si

Hkrati s člankom pošljite še izpolnjen obrazec za objavo članka v elektronski obliki.

Vsi ste prijazno vabljeni k sodelovanju; delite vaše strokovno znanje, izkušnje, mnenja, poglede, dileme, spoznanja.

Vaše članke bomo sprejemali do 15. oktobra 2016.

Uredniški odbor Cogita