+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

MEDNARODNI PROJEKTI/INTERNATIONAL PROJECTS

Mednarodni projekt TRAP UP

Predstavitev mednarodnega projekta TRAP UP                              

V mednarodnem projektu TRAP UP (Transnational Professional Upgrading Project) sodelujemo strokovnjaki s področja izobraževanja gluhih in naglušnih učencev iz držav: Danska (Center for Communication and Welfare Technology), Nemčija (State Development Center, Hearing and Communication Schleswig), Finska (Valteri-koulu Onerva) in Slovenija Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).

Projekt traja tri leta in se je začel leta 2020.

Končni cilj projekta je: ustvariti spletno platformo, v kateri bodo zbrani materiali, koncepti, metodični in didaktični pristopi, primeri dobre prakse in še kaj, kar je potrebno, da ustvarimo najboljše možno učno okolje za gluhega oziroma naglušnega učenca v redni ali pa v segregirani šoli.

V fazi priprave vsebine projekta, smo države partnerice povedale, v čem, se nam zdi, da smo res dobre, in kaj je tisto, kar lahko prispevamo v spletni oblak.

Danska je mnenja, da izvaja visoko kvalitetna strokovna izobraževanja za učitelje in druge strokovne delavce, ki poučujejo gluhe in naglušne učence oziroma z njimi strokovno delajo.

Finska ima desetletno tradicijo izobraževanja gluhih in naglušnih učencev na daljavo. Pri tem so zelo uspešni. Uporabljajo različno računalniško in drugo elektronsko opremo. Imajo izkušnje s pripravo in organizacijo dela v razredu, od koder gre pouk do učencev v oddaljenih krajih Finske, kar je v tem trenutku še kako zanimivo za vse države partnerice v projektu.

Nemčija je mnenja, da ima znanje za pripravo učnega okolja v rednem razredu za gluhega oziroma naglušnega učenca: zvok, svetloba, ergonomska oprema razreda,  socialna klima.

Slovenija je mnenja, da v ustanovi strokovnjaki razvijajo nove in inovacijske pristope k učenju in poučevanju. Nastajajo strokovna gradiva za učenje maternega jezika, ki so opremljena s prevodom v znakovni jezik in podprta z video posnetki primerov podajanja snovi. V spletni oblak bomo prispevali prevod učbenika in delovnega zvezka Me razumeš 1, 2 in 3 (avtorice: Katja Krajnc, Meta Štampek in Simona Zupan Šmigič) in prevod didaktično-metodičnega pristopa »Učenje jezika z gledališkimi pristopi« (avtorici: Meta Štampek in Tina Grošelj.

Za nami je približno polovica časa, namenjenega realizaciji projekta. Malce smo se lovili zaradi Corone in malce zaradi šumov v komunikaciji, kar pripisujemo dejstvu, da nobeni državi partnerici ni angleški jezik, ki je naš sporazumevalni jezik, ni materni jezik. V tujini je bilo tudi kar nekaj fluktuacije. V novembru 2021 smo se države partnerice srečale v živo v Nemčiji in postavile stvari na prava mesta. Od takrat teče delo precej bolje, tudi rezultati so že vidni.

Ob koncu projekta v letu 2023 bomo Na Evropski Komisiji v Bruslju predstavili spletni oblak z vsemi vključenimi vsebinami. Temu bo sledila predstavitev še na nacionalnih ravneh. Vsebine v oblaku bodo namenjene laični in zainteresirani javnosti, vsakemu posamezniku, ki se ukvarja z izobraževanjem gluhega oziroma naglušnega posameznika.

mag. Valerija Janhar Černivec, vodja projektne skupine TRAP UP v Sloveniji

 

SPECIAL SKILLS 2019

PROJECT DURATION

1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Ljubljana School fort he Deaf includes one teaching activity at a partner school and 16 educational
visits at the workplace in our Erasmus plus KA1 project. . The project includes three deaf participants
with an interpreter. We are planning visits in the following countries: Finland, Latvia, Great Britain,
France, Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania. Teaching of the deaf participant will take place
in Croatia. Ljubljana School fort he Deaf identifies in the European Development Plan a new need of
professional workers, ie education in the field of deaf children in kindergarten and elementary school,
because it is a highly deprived group of children. Due to the successful integration of the deaf, ZGNL
only includes children from the socialally deprived families, deaf families with no support and children
from the Roma community. The key objective of the project is thus related to new methods for deaf
children and examples of good practices in 9 European countries. We have selected reliable partner
organizations with a lot of experience in this field, with 6 we have already participated, with 3 we are
cooperating for the first time. In ZGNL, we have already formed a team of experts who will explore
the mentioned problems of depriviliged deaf in the following years. We are preparing 9 mobility flows
for 17 participants, each with two people, one experienced and the other one who is a teacher –
beginner. Mobilities with deaf participants also has an interpreter who interprets the Slovene sign
language. European Officewill coordinate a project and support participants in collecting innovative
methods and examples of good practices.. The team will meet on a monthly basis, after the
completed mobility, they will exchange materials, opinions and disseminate project results in the
organization, the local community, Slovenia and Europe.
The European office will take care of carrying out activities, preparing participants, evaluating
objectives and dissemination, supporting the participants in the implementation of their activities, and
upgrading the project and ensuring sustainability. The project will also be linked to other projects
which are carried our by Ljubljana School fort he Deaf. The project duration is 2 years.

PARTNERS:

  • Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4
  • Spojen a skola internatna
  • SS, ZS a MS pro sluchove postizene, Praha
  • Turun kristillisen opiston säätiö
  • Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca
  • Oak Lodge School
  • Rigas 252. pirmsskolas izglitibas iestade
  • Institut Public la Persagotiere
  • Centar za odgoj i obrazovanje Slava RaŠkaj Zagreb

 

Listina kakovosti

Zavod za gluhe in naglušne je prejemnik Listine kakovosti Eramus+ za mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki nam jo je leta 2016 podelila agencija CMEPIUS.

Listina

AKTUALNO

Vabilo na Dan odprtih vrat srednje šole in doma Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Spoštovani učenci, starši in strokovni delavci! V četrtek, 13.1.2022, ob 16. uri bosta srednja šola in dom Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana odprla svoja vrata vsem učencem in učenkam 8. in 9. razreda, njihovim staršem in strokovnim delavcem. Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na spletnem dogodku. S klikom na povezavo  http://zgnl.si/dan-odprtih-vrat/  lahko dostopate do programa in povezav posameznih predstavitev. Za vas bomo pripravili predstavitve programov...

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI   ŠOLSKO LETO 2020/21 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21. Ljubljana, september 2021   Kazalo Kazalo. 2 Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4 Odgovorne osebe: 4 Svet zavoda. 4 Strokovni organi zavoda. 5 UVODNI DEL. 6 Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6 Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6...

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI   2021/22   Predsednik sveta zavoda Matjaž MODER Direktor dr. Boris ČERNILEC      Kazalo Kazalo. 2 Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4 Predstavitev odgovornih oseb: 4 Svet zavoda. 4 Strokovni organi zavoda. 5 Svet staršev. 5 UVODNI DEL. 6 Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6 Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6 Splošne podlage. 6...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ   Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom "Methods used in education of children with multiple disabilities", v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah....

FB AVT GJM 3R

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, za otroke z avtističnimi motnjami Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, za otroke z govorno jezikovnimi motnjami na OŠ Franceta Bevka Ljubljana IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 3.RAZRED naziv predmet ZVEZEK TAKO LAHKO P3, veliki A4, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 4, LATAJN ZVEZEK...

OŠ NOVE JARŠE 1r

Osnovna šola Nove Jarše podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 RAZRED PERESNICA 2 svinčnika (trdota 2B) lesene barvice zaobljene otroške škarje (POZOR: Učenci levičarji naj imajo škarje za levičarje.) lepilo v stiku radirka šilček (zaprt) Vse potrebščine v peresnici naj bodo podpisane. ZVEZKI 2 VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA 1 MALI...

FB AVT GJM 4r

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Prilagojeni program za otroke z enakovrednim izobrazbenim standardom- za otroke z avtističnimi motnjami Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom- za otroke z govornimi jezikovnimi motnjami na OŠ Franceta Bevka Ljubljana IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV IN KUPIJO STARŠI 4. RAZRED naziv predmet cena D. Jeretina Anžin, S. Hrovat, N. Javh: ZNANKA ALI UGANKA 4, samostojni delovni...

GLOBOKO AVT 2r

Osnovna šola Globoko- podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 2. razred UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – otroci prejmejo v šoli brezplačno  Predmet Gradivo Založba LILI IN BINE 2, založba ROKUS-KLETT, 2018, EAN: 9789612712150 ROKUS Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za...

GLOBOKO AVT 1r

Osnovna šola Globoko podružnica ZGNL- Prilagojeni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim izobrazbenim standardom Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 RAZRED   UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – otroci prejmejo v šoli brezplačno   Predmet Gradivo Založba     Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja s kodo...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost