Vodenje prehrane vključuje načrtovanje, usklajevanje in nadzor organizacije celotne prehrane (osnovne in dietne). V sodelovanju z vodjo in zaposlenimi v kuhinji skrbimo za ustrezno organizacijo dela v kuhinji, strokovno uporabo živil, primerne tehnološke postopke za pripravo jedi. Zajema tudi svetovanje strokovnim delavkam pri doseganju ciljev zdravega prehranjevanja otrok ter spremljanje razdeljevanja in uživanja obrokov.

Prehrana predstavlja pomemben dejavnik zdravja, še posebej v otroštvu, zato je pomembno da je prehrana tedensko uravnotežena, kar pomeni da otrok z zdravim načinom prehranjevanja zadovolji vse svoje energijske potrebe in potrebe po vseh hranilnih snoveh. Za otroke je še posebej pomembno, da jedo večkrat na dan, ker je njihova možnost skladiščenja energije manjša kot pri odraslih.

Z načrtovanim oblikovanjem oz. sestavo jedilnikov poskušamo zagotoviti čim bolj zdravo in uravnoteženo prehrano, ki bi zadostila otrokovim fiziološkim in psihološkim potrebam skladno z veljavnimi smernicami za prehrano otrok. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo: potreben delež hranilnih vrednosti glede na posamezni obrok in celotni dan, količinske normative, načelo sezonske hrane, lastna priprava jedi-sladic in s tem čim manj industrijsko pripravljenih jedi, uporabo zdravih postopkov načina priprave (dušenje, kuhanje, peka, …).

Poleg zgoraj navedenega upoštevamo tudi ostala načela (ritem prehranjevanja otrok, prehranjevalne navade družine, dietna prehrana, postrežba obrokov), pestrost in vključevanje kvalitetnih živil. Strmimo k vsakodnevnemu uživanju sadja in/ali zelenjave in omejevanju sladkorja, soli in maščob v prehrani otrok. Postopoma uvajamo nove jedi in ukinjamo jedi oz. živila, ki niso v skladu s prehranskimi smernicami ter jih nadomestimo z ustreznimi. Za žejo so otrokom na voljo vosa, sokovi, ki vsebujejo 100% sadni delež, čaji, kompoti, limonada.

Skrbimo, da se skozi vzgojni proces otroke izobražuje o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja ter ustrezni higieni, saj zdrave prehranjevalne navade, ki si jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju.

Starši lahko spremljajo jedilnike na oglasnih deskah v ZGN ali na spletni strani.

Skrb za zdravje otroka

Želja nas vseh, ki delamo z otroki je, da bi bili naši otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Starši prevzemajo veliko odgovornost, če v šolo ali dom pripeljejo bolnega ali še ne povsem zdravega otroka ali pa otroka kljub vidnim začetnim bolezenskim znakom, ne peljejo k zdravniku, da bi potrdil ali izključil bolezen, ki bi lahko ogrozila druge otroke. Starši so prvi, ki lahko prepoznajo bolezen pri otroku že doma in ustrezno ukrepajo. Ob prebolevanju katere koli okužbe otrok potrebuje počitek doma. S tem omogočimo hitrejše in boljše zdravljenje in preprečimo širjenje bolezni na druge otroke. Zato so starši dolžni v šolo in dom  pripeljati le zdravega otroka in to zaradi njegove varnosti in varnosti kolektiva. Da bodo otroci manj bolni, lahko pripomoremo tudi s tem, da jih čim prej naučimo dobrih higienskih navad, zlasti umivanja rok.

Naj bo zdrav otrok naša želja in skrb!

ŠOLSKA PREHRANA SE LAHKO ODJAVI NA MAIL: odjava.prehrane@zgnl.si.