+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
  1. LETNIK SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI) 2023/24

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

Predmet Potrebščine
Slovenščina

1 črtasti zvezek A4, mapa A4

T. Slemenjak, K. Premru Kampuš. BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek, 2 dela. Rokus. EAN 9789612718749

Angleščina 2 črtasta zvezka A4
Matematika

1 zvezek A4 – mali karo (0,5 cm)

Kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo

Zbirka vaj Alfa, natančne naslove sporoči učitelj matematike septembra 2023

Komunikacija 1 črtasti zvezek A4
Slovenski znakovni jezik

1 črtasti zvezek A4

 

Geografija

1 črtasti zvezek

Atlas sveta

Športna vzgoja športna oprema

 

STROKOVNI PREDMETI V PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK

Predmet Potrebščine
Grafično oblikovanje risalni blok A3 – 20 listov, mapa za risalne liste, tempera barvice, paleta, tanek in debel čopič, lepilo v stiku, olfa nož, škarje
Medijsko oblikovanje

Vložna mapa z 10 srajčkami (A4), USB ključ

*snov vnašajo v Word in shranjujejo na USB ključ ali v

Tipografija in reprodukcija Nadaljevanje iz 2. letnika – po potrebi
Izražanje s sliko in zvokom Nadaljevanje iz 2. letnika – po potrebi

 

STROKOVNI PREDMETI V PROGRAMU GRAFIČNI TEHNIK

Predmet Potrebščine
Grafično oblikovanje

Učbenik Adobe illustrator CC (brezplačna izposoja v knjižnici)

1 črtasti zvezek A4, risalni blok A3 – 20 listov, mapa za risalne liste

tempera barvice, paleta, tanek in debel čopič

Grafična priprava

Vložna mapa in 50 srajčk

1 črtasti zvezek A4

Grafična dodelava

1 črtasti zvezek A4

mapa za vpenjanje (od lanskega leta)

učbenik Tehnologija knjigoveške dodelave (brezplačna izposoja v knjižnici)

Tisk 1 črtasti zvezek A5

 

 

Dostopnost