+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
  1. LETNIK POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 2023/24

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

SLOVENŠČINA

M. Furlan Brec: Slovenščina na poklicni maturi: zbirka nalog z rešitvami 2003-2008, Državni izpitni center (priporočeno)
MATEMATIKA Kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo

Zbirke vaj Alfa, točne naslove sporoči učitelj matematike septembra 2023.

ANGLEŠČINA A. Andrin: Angleščina na poklicni maturi, zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013, Državni izpitni center, 2013 – nova izdaja (angleščina), priporočeno

·Slovar (angleščina), priporočen PONS

KEMIJA zvezek A4, črtani

periodni sistem elementov (zložljivi)

ZVEZKI

 

 

zvezek A4, črtani, 9 kom

zvezek A4, mali karo, 2 kom

brezčrtni listi, mapa A4 za vpenjanje (slovenščina)

 

STROKOVNI PREDMETI GRAFIČNI TEHNIK

TEHNOLOGIJA ZA PROGRAM GRAFIČNI TEHNIK mapa za vpenjanje (po dogovoru z učiteljem)
PRAKTIČNI POUK Delovna obleka in primerna obutev

 

STROKOVNI PREDMETI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

*priporočljivi zvezki za vse predmete,

*zmogljivejši USB ključ,

*primeren računalnik za delo izven pouka.

Za vse ostale potrebščine se boste dogovorili z učiteljem.

 

STROKOVNI PREDMETI LESARSKI TEHNIK

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

 

STROKOVNI PREDMETI STROJNI TEHNIK

 

OBDELAVA GRADIV 1x črtan zvezek A4
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 1x črtan zvezek A4

 

STROKOVNI PREDMETI USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

Strokovni vsebinski sklopi Potrebščine
Modna oblačila 2x črtasti zvezek A4
 

2x brezčrtni zvezek A4+črtalnik

Posebna znanja v tekstilstvu pribor za pisanje (uporabite lahko stvari iz SPI programa)

pribor za šivanje (uporabite lahko stvari iz SPI programa)

geotrikotnik

5 x krivuljniki

krojaške škarje

krojaški centimeter

naprstnik

navadne igle (za ročno šivanje)

navdarek

bucike (s steklenimi glavicami)

krojaška kreda, 2 kom – bela

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

Dostopnost