+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

5.LETNIK POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 2023/24

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

SLOVENŠČINA M. Furlan Brec: Slovenščina na poklicni maturi: zbirka nalog z rešitvami 2003-2008, Državni izpitni center (priporočeno)
MATEMATIKA Kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo

Zbirke vaj Alfa, natančne naslove sporoči učitelj matematike septembra 2022

ANGLEŠČINA Andrin A.: Angleščina na poklicni maturi, zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013, državni izpitni center, 2013 (nova izdaja) – priporočeno

Slovar (npr.: B. Potočnik: Angleško-slovenski in slovensko-angleški žepni slovar) – priporočeno

FIZIKA
  ZVEZKI

zvezek A4, črtani, 8 kom

zvezek A4, mali karo, 2 kom

brezčrtni listi, mapa  za vpenjanje (slovenščina)

Za morebitne dodatne potrebščine se bodo dijaki dogovorili z učitelji.

 

TEHNOLOGIJA ZA PROGRAM GRAFIČNI TEHNIK
PRAKTIČNI POUK Delovna obleka in primerna obutev

 

 

STROKOVNI PREDMETI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

priporočljivi zvezki za vse predmete,

zmogljivejši USB ključ,

primeren računalnik za delo izven pouka in

za vse ostale potrebščine se boste dogovorili z učiteljem

 

STROKOVNI PREDMETI LESARSKI TEHNIK

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

 

STROKOVNI PREDMETI STROJNI TEHNIK

 

OBDELAVA GRADIV 1x črtan zvezek A4
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 1x črtan zvezek A4

 

 

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

Dostopnost